AC UKIP wedi ei wahardd rhag siarad yn y Senedd

Gareth Bennett
Image caption Cafodd Gareth Bennett ei ethol i'r Cynulliad yn 2016

Mae AC UKIP Canol De Cymru, Gareth Bennett wedi ei wahardd rhag cymryd rhan mewn trafodaethau yn y Senedd ar ôl sylwadau a wnaeth mewn trafodaeth am y gymuned drawsryweddol.

Fe wnaeth Mr Bennett wrthod ymddiheuro na thynnu ei eiriau yn ôl ar ôl y sylwadau a wnaeth yn ystod trafodaeth ddydd Mawrth.

Dywedodd Llywydd y Cynulliad, Elin Jones, fod rhai o'r sylwadau yn "arbennig o gas tuag at y gymuned drawsryweddol".

Ychwanegodd na fyddai'n cael ei alw i siarad yn 2018 oni bai ei fod yn tynnu ei sylwadau yn ôl.

Roedd yr AC yn cymryd rhan mewn trafodaeth ar gynnig gan Lywodraeth y DU yn Nhŷ'r Cyffredin fyddai'n gwneud y broses gyfreithiol o newid rhyw yn haws.

Wrth wahardd Mr Bennett, dywedodd Ms Jones:. "Dyw'r Siambr hon ddim yn llwyfan i fychanu dinasyddion Cymru. Mae pawb yn haeddu ein parch ac ein dealltwriaeth."

'UKIP yn lleiafrif hefyd'

Mewn ymateb fe wrthododd Mr Bennett ymddiheuro na thynnu ei sylw yn ôl.

"Does gen i ddim bwriad i ymddiheuro am y sylwadau mae'r Llywydd wedi tynnu sylw atynt am nad ydw i'n credu eu bod yn anseneddol mewn unrhyw ffordd," meddai Mr Bennett wrth BBC Cymru.

"Byddai'n symudiad tuag at golli rhyddid barn pe byddwn yn ymddiheuro amdanynt.

"Dydw i ddim yn edifar gair ohono, ac ni fyddwn yn addasu'r hyn ddywedais."

Ychwanegodd arweinydd UKIP yn y Cynulliad, Neil Hamilton bod "UKIP yn lleiafrif, sydd â hawliau sydd angen eu hamddiffyn hefyd".

'Hawliau democratiadd'

Dywedodd Mr Hamilton fod Mr Bennett wedi ceisio "gwneud pwynt o ddadl a thrafodaeth" a bod ei sylw wedi eu cyfeirio at fesur oedd gerbron Tŷ'r Cyffredin.

"Rwy'n credu pe na allwn yn y Siambr hon drafod materion y mae bwriad eu cyflwyno yn Nhŷ'r Cyffredin yna mae'n lleihau hawliau democrataidd pobl Cymru," meddai Mr Hamilton.

Image caption Dywedodd Llywydd y Cynulliad, Elin Jones, fod rhai o'r sylwadau yn "arbennig o gas"

Gofynnodd i Ms Jones amlinellu'r geiriau oedd wedi pechu.

Dywedodd y Llywydd fod Mr Bennett wedi gwneud sylw ynglŷn â rhai oedd yn "gwyro o'r norm".

Fe geisiodd Mr Hamilton ymyrryd unwaith yn rhagor, ond fe benderfynydd y Llywydd ei anwybyddu gan symud i'r pwnc nesaf.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol