Pobl Cymru Fyw 2017

Mi wnaeth nifer o Gymry argraff fawr yn ystod 2017. Dyma i chi ddetholiad o rai o'r bobl hynny wnaeth argraff ar ddilynwyr Cylchgrawn Cymru Fyw a'n tudalen Facebook yn ystod y flwyddyn aeth heibio.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Mae Richard Simcott wedi astudio dros 50 o ieithoedd ac yn rhugl mewn dros 25

Richard Simcott: Y dyn sy'n siarad 25 iaith

Mae fideo gan Cymru Fyw o Richard Simcott, yr hyperpolygot o Gaer, wedi ei wylio dros 3 miliwn o weithiau ar Facebook. Mae'r Gymraeg ymhlith y 25 o ieithoedd mae Richard wedi eu meistrioli. Tipyn o gamp!

Image caption Yws Gwynedd yn dathlu yn noson Gwobrau'r Selar

Yws Gwynedd: Y canwr ddaeth i'r brig mwy nac unwaith

Roedd hi'n flwyddyn gofiadwy i'r canwr Yws Gwynedd. Cyhoeddodd albwm newydd Anrheoli ac fe ddaeth i'r brig ddwywaith yn noson Gwobrau'r Selar am y Fideo Cerddoriaeth Gorau a fo hefyd oedd yr Artist Unigol Gorau.

I goroni'r cyfan, ei gân boblogaidd Sebona Fi oedd ar frig siart #40Mawr Radio Cymru eleni.

Does ryfedd ei fod mor barod i ddiolch yn fawr i'r orsaf oedd yn dathlu ei phen-blwydd yn 40....

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Yws Gwynedd yn perfformio cân Meic Stevens ar ddiwrnod #Diolchogalon, rhan o ddathliadau pen-blwydd Radio Cymru yn 40.
Image copyright Patrick Olner
Image caption Nia Ceidiog yn codi pwysau

Nia Ceidiog: Her newydd 'Mam Sam Tân'

Mae'r actores a'r cynhyrchydd teledu yn agosáu at oed ymddeol. Ond tra bod nifer o bobl 63 oed yn meddwl am gymryd pethau'n fwy hamddenol, penderfynodd Nia Ceidiog wynebu her newydd. Hi oedd un o'r cystadleuwyr hynaf i gymryd rhan am y tro cyntaf mewn cystadleuaeth pwysau (bodybuilding) yn Birmingham.

Mae hi'n egluro pam ei bod wedi derbyn yr her yn fan hyn:

Roedd 2017 hefyd yn garreg filltir bwysig i Sam Tân. Roedd y cartŵn poblogaidd yn dathlu ei ben-blwydd yn 30. Chwaraeodd Nia ran allweddol yn y gwaith o ddod â'r diffoddwr tân hoffus a'i ffrindiau yn fyw ar y sgrîn...

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Nia Ceidiog yn trafod gwreiddiau Sam Tân
Image caption Enillodd Jaco wobr arbennig

Jaco Mylan: Byw gydag awtistiaeth

Mae symud o ysgol gynradd i ysgol uwchradd yn gyfnod pryderus i nifer o blant, ond i Jaco Mylan a'i rieni, yr actorion Richard Mylan a Catrin Powell, roedd hynny yn fwy amlwg.

Mae Jaco, o Gaerdydd, yn blentyn awtistig ac yn hoffi trefn a phatrwm yn ei fywyd. Roedd y rhaglen ddogfen Richard and Jaco: Life with Autism ar BBC1 Wales yn trafod pryderon Richard a Catrin wrth i Jaco gymryd cam newydd yn ei fywyd. Sut y byddai'n gallu byw bywyd annibynnol pan yn oedolyn?

Llwyddodd y rhaglen i godi ymwybyddiaeth o'r cyflwr ac fe gafodd hynny ei gydnabod wrth i Jaco fynd i Lundain ym mis Tachwedd i dderbyn gwobr yn noson wobrwyo The Autism Hero Awards 2017. Enillydd poblogaidd iawn.

Image caption Meinir Lloyd yn serennu eto yn y SRG

Meinir Lloyd: Y wraig y tu ôl i 'hit' fwya' annisgwyl y flwyddyn

Fyddech chi ddim wedi gweld Meinir Lloyd yn cadw cwmni Yws Gwynedd yng Ngwobrau'r Selar, ond mae cân wnaeth hi ei recordio 48 o flynyddoedd yn ôl wedi dod yn boblogaidd iawn.

Cafodd Watshia di dy hun ei sgwennu gan Meinir a'i brawd-yng-nghyfraith Elwyn Wilson Jones er mwyn cynrychioli Sir Ddinbych mewn cystadleuaeth yn 1969. Ond diolch i raglen Tudur Owen ar Radio Cymru mae 'na fynd mawr wedi bod ar y record.

Image caption Amber Davies o Ddinbych gyda'i rheini

Amber Davies: Syrthio mewn cariad ar 'Love Island'

Un o gyfresi mwyaf poblogaidd yr haf oedd Love Island ar ITV. Roedd hi'n bleser cudd i nifer o wylwyr wrth i gyplau gystadlu am wobr o £50,000. Roedd y cyfryngau cymdeithasol yn llawn sgyrsiau am Amber Davies, Cymraes o Ddinbych, fu'n y gorffennol yn cystadlu ar lwyfannau'r Urdd ac yn perfformio ar Noson Lawen ar S4C.

Amber a'i phartner Kem gafodd eu dewis fel hoff gwpwl y gwylwyr, ond mae'n ymddangos mai nid ynys afallon oedd Love Island wedi'r cwbl:

Image caption Cafodd Elin Hughes o Lanybydder noson unigryw yn Stadiwm y Principality yn yr haf

Elin Hughes: Hen Wlad fy Nhadau gyda Coldplay

Eleni daeth Coldplay, un o fandiau roc mwya'r byd, i Gaerdydd i berfformio yn Stadiwm Principality. Dim byd yn anarferol yn hynny meddech chi, ond mi wnaeth Coldplay gydnabod un o draddodiadau'r Cymry - cloi noson trwy ganu'r anthem genedlaethol Hen Wlad fy Nhadau.

Ond wrth gwrs roedd angen help arnyn nhw a dyna sut y cafodd Elin Hughes o Lanybydder ei dewis i gamu i'r llwyfan a chanu gyda'i harwyr. Fe gewch chi'r stori'n llawn yn fan hyn:

Hedd Wyn: Canrif ers Eisteddfod y Gadair Ddu

Roedd 2017 hefyd yn flwyddyn i gofio un o'n beirdd mwyaf disglair. Ar 31 Gorffennaf 1917 cafodd Ellis Humphrey Evans ei ladd ar ddiwrnod cyntaf brwydr enbyd Passchendaele yn y Rhyfel Mawr ychydig wythnosau yn unig cyn y cyhoeddiad ei fod wedi ennill Cadair Eisteddfod Genedlaethol Penbedw.

Gallwch ddarllen am gefndir a hanes Bardd y Gadair Ddu yn yr adroddiad arbennig yma:

Hefyd edrychwch ar y fideo trawiadol 360° yma ar You Tube. Julian Lewis Jones sy'n darllen geiriau R Williams Parry. Cafodd y gerddoriaeth ei chyfansoddi gan Cian Ciarán:


Dilynwch BBC Cymru Fyw ar Facebook a Twitter.