S4C i ddatblygu sianel ddigidol newydd ymhen 18 mis

S4C Image copyright S4C
Image caption Roedd Owen Evans yn rhoi tystiolaeth i wleidyddion ddydd Iau

Mae Prif Weithredwr S4C wedi dweud y bydd y sianel yn datblygu sianel ddigidol newydd yn y 18 mis nesaf.

Dywedodd Owen Evans wrth Aelodau Cynulliad fod angen i S4C "newid", ac y byddai'r sianel newydd yn debyg i BBC Three.

Mae Mr Evans, sydd wedi bod yn arwain y sianel ers mis Hydref, yn dweud fod S4C yn dysgu mwy bob dydd am y ffordd mae pobl yn gwylio eu cynnwys.

"Un o'r pethau rydym yn edrych i ddatblygu ydy sianel ddigidol, a hynny yn ystod yr 18 mis nesa'," meddai.

"Beth mae hynny'n golygu? Sut fydd yn edrych? Fe fyddwn yn cyfeirio at BBC Three ar gyfer enghreifftiau."

Mae disgwyl i adolygiad o waith S4C, sydd wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth y DU, gael ei gyhoeddi cyn y Nadolig.

Dywedodd Cadeirydd Awdurdod S4C, Huw Jones, wrth aelodau o'r pwyllgor diwylliant fod ariannu yn "ffactor hollbwysig" i S4C.

Fe fydd S4C yn symud i bencadlys newydd yng Nghaerfyrddin yn 2018.

Fe gadarnhaodd Huw Jones fod disgwyl i Brifysgol Y Drindod Dewi Sant, sy'n gyfrifol am ddatblygu'r Egin, dderbyn £3m o fenthyciad ar gyfer cwblhau'r gwaith.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol