Codi treth cyngor Sir Benfro 12.5% gam yn nes

Cyngor Penfro

Mae cynghorwyr Cyngor Sir Benfro wedi cefnogi opsiwn i gynyddu'r treth cyngor 12.5%.

Cafodd cyllideb ddrafft yr awdurdod ei drafod mewn cyfarfod llawn ddydd Iau, pan gafodd aelodau wybod bod yna fwlch ariannol o £18.6m yng nghoffrau'r awdurdod ar gyfer 2018-2019.

Ers 1996, Sir Benfro sydd wedi bod ag un o'r cyfraddau lefelau treth isaf yng Nghymru, ac yn ôl yr aelod cabinet sydd â chyfrifoldeb dros gyllid, Bob Kilmister, mae'r awdurdod "yn talu'r pris am hynny bellach".

Bydd y penderfyniad terfynol yn cael ei wneud ym mis Mawrth 2018.

Does yna ddim uchafswm swyddogol ar gynyddu treth cyngor, ond mae cyfyngiad anffurfiol o 5% wedi ei osod gan Lywodraeth Cymru, a dydy hwnnw erioed wedi cael ei herio.

Image copyright Cyngor Sir Benfro
Image caption Dywedodd y cynghorydd Bob Kilmister mai cynyddu'r dreth 12.5% oedd yr opsiwn gorau

Cafodd aelodau'r cyngor ddewis o godi'r dreth 5% neu 12.5%, a chefnogodd y mwyafrif yr ail opsiwn.

Byddai cynnydd o 12.5% yn gweld treth cyngor band D yn cynyddu o £883.15 i £993.54.

Bydd pwyllgorau craffu nawr yn ystyried y gyllideb cyn i'r cabinet wneud argymhelliad terfynol i'r cyngor llawn.

Dywedodd Mr Kilmister mai'r cynnydd uchaf oedd yr unig opsiwn oedd yn "amddiffyn cyllidebau ysgolion".

"Fyddai'r un gwleidydd yn ei iawn bwyll ddim yn dewis gwneud hyn, ond dyma'r opsiwn lleiaf niweidiol," meddai.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol