Jonathan Ford yn ymddiheuro am sylwadau am reolwr Cymru

Jonathan Ford Image copyright Getty Images
Image caption Mae Jonathan Ford yn Brif Weithredwr Cymdeithas Bêl-Droed Cymru ers 2009

Mae prif weithredwr Cymdeithas Bêl-Droed Cymru (CBDC), Jonathan Ford wedi ymddiheuro am ei sylwadau ynglŷn â rheolwr nesaf Cymru.

Fe wnaeth Mr Ford ddweud wrth BBC Cymru y byddai well gan CBDC benodi Cymro i'r swydd, y byddai tramorwr yn bosibilrwydd ond "bendant dim Sais."

Fe wnaeth Cyngor CBDC gyfarfod ddydd Mawrth ac fe wnaethon nhw benderfynu ymchwilio ymhellach i sylwadau Mr Ford, gyda chomisiwn disgyblu tri dyn wedi'i sefydlu.

Yn dilyn y comisiwn disgyblu mae swyddogion CBDC wedi penderfynu peidio â mynd â'r mater ymhellach.

Mae'r Gymdeithas hefyd yn derbyn bod "y sylwadau {gan Mr Ford} a gafodd eu cofnodi wedi eu cymryd allan o gyd-destun ac nid yn y ffordd a fwriedir".

Mewn datganiad gan CBDC mae'n dweud fod "swyddogion y Gymdeithas yn cefnogi'r prif weithredwr Jonathan Ford yn llawn ac yn cydnabod ei lwyddiannau o symud pêl-droed yng Nghymru ymlaen yn yr wyth mlynedd diwethaf".

Ychwanegodd y datganiad fod "CBDC yn edrych ymlaen at barhau i gydweithio [gyda Mr Ford] yn y dyfodol".

Straeon perthnasol