Fideos y flwyddyn 2017

  • Cyhoeddwyd

Wrth i 2017 ddirwyn i ben dyma olwg ar rai o'r fideos mwyaf poblogaidd i ymddangos ar wefan Cymru Fyw yn ystod y flwyddyn.

Cymraeg... yn Japan!

Mae dosbarthiadau dysgu Cymraeg ar gynnydd ac mae gan Llywodraeth Cymru weledigaeth o sicrhau miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050. Yw'r criw yma yn Tokyo yn cyfrif?

Disgrifiad,

Y criw sy'n dysgu Cymraeg yn Japan

Cymraeg... yn Albert Square

Fel rhan o ddathliadau Gŵyl Ddewi aeth camerâu Cymru Fyw i un o ardaloedd enwocaf y DU i weld sut hwyl byddai rhai o gymeriadau EastEnders yn ei gael ar ynganu geiriau Cymraeg.

Disgrifiad,

Cast EastEnders yn mynd i'r afael â'r Gymraeg

Nid sêr yr opera sebon oedd yr unig rai i geisio siarad Cymraeg. Cafodd rhai aelodau o gast Casualty a'r gantores Dannii Minogue eu rhoi ar brawf hefyd:

Isho mynd i Sir Fôn wedi'r cwbl...

Ar ôl blynyddoedd o dynnu blew allan o drwynau'r Monwysion efo'r gân Dwi'm isho mynd i Sir Fôn, mi newidiodd Geraint Løvgreen ei diwn cyn y Steddfod ar yr ynys. Mi wnaeth o benderfynu bod Ynys Môn yn le olreit wedi'r cwbl ac addasu geiriau'r gân fel hyn...

Disgrifiad,

Mi newidiodd Geraint Løvgreen ei feddwl am Ynys Môn yn 2017

Maen nhw'n ôl! Fideo torfol Eden

Roedd 'na wynebau a lleisiau cyfarwydd yn ôl ar lwyfannau Cymru am y tro cyntaf ers rhai blynyddoedd yn ystod 2017. Doedd Eden ddim wedi perfformio gyda'i gilydd ers 15 mlynedd pan wnaethon nhw ymddangos yn Eisteddfod yr Urdd yn Sir y Fflint yn 2016. Y tair - Non, Rachael ac Emma - gafodd y fraint o gloi Prifwyl Ynys Môn. Dyma deyrnged rhai o ddefnyddwyr Cymru Fyw i Eden...

Disgrifiad,

Teyrnged rhai o ddefnyddwyr Cymru Fyw i glasur Eden, Paid â bod ofn

Ymhle bydd hi'n bwrw eira Derek?

Mae'n siŵr bod nifer ohonoch chi yn gyfarwydd gyda chyfarchion Cymraeg y dyn tywydd Derek Brockway wrth iddo ddatgelu'r rhagolygon diweddara' ar raglen newyddion Wales Today. Ond, i ddathlu Diwrnod Shwmae Su'mae eleni cafodd Derek ei wahodd gan Cymru Fyw i gyflwyno bwletin tywydd yn gyfangwbl yn y Gymraeg. Chwarae teg iddo, mi gytunodd...

Disgrifiad,

Rhagolygon y tywydd gan Derek ar gyfer Diwrnod Shwmae Su'mae 2017

Cymru stormus...

Mae'r stormydd garw wedi cadw Derek yn brysur yn ystod y flwyddyn. Doris y gwynt ddaeth gyntaf a chreu trafferthion niferus, yn enwedig yng Ngheredigion. Ac yn eu tro daeth Brian ac Ophelia i achosi ragor o lanast... Felly, mae fideos o'r tonnau yn chwipio'r prom wedi bod yn eitha' cyffredin ar Cymru Fyw yn ystod y deuddeg mis diwetha'!

Disgrifiad,

Storm Brian yn cyrraedd Aberystwyth