Carchar am ymosodiadau rhyw ar ferch wyth oed yn 2001

Llys y Goron Caerdydd Image copyright Getty Images
Image caption Cafodd Adrian Orum ei ddedfrydu i wyth mlynedd dan glo yn Llys y Goron Caerdydd

Mae gyrrwr ambiwlans wedi ei garcharu am wyth mlynedd am ymosodiadau rhyw ar ferch wyth oed yn 2001.

Cafodd Adrian Orum, 34 oed o Lanharan, Rhondda Cynon Taf, ei garcharu am wyth mlynedd yn Llys y Goron Caerdydd ddydd Gwener.

Clywodd y llys mai 18 oed oedd Orum adeg yr ymosodiadau.

Roedd yn gwadu'r cyhuddiadau yn ei erbyn - un o weithred anweddus gyda phlentyn a thri o ymosodiadau anweddus - ond cafwyd yn euog gan reithgor.

Canlyniadau 'trychinebus'

Yn ei ddedfrydu, dywedodd y Barnwr Tom Crowther bod canlyniadau'r troseddau wedi bod yn "drychinebus".

Cafodd Orum ei wahardd o'i swydd fel gyrrwr ambiwlans gydag elusen cymorth cyntaf St John Cymru wedi i'r cyhuddiadau yn ei erbyn ddod i'r amlwg.

Dywedodd llefarydd ar ran yr elusen: "Mae'n bwysig nodi nad oedd Adrian Orum yn aelod o'n staff ar y pryd.

"Rydym yn cymryd diogelwch ein cleifion, staff a gwirfoddolwyr o ddifrif."

Pynciau Cysylltiedig