Mae'r Dolig ar ben, ond beth am yr holl bapur 'na?

Anrhegion mewn papu rlapio lliwgar dan goeden Nadolig

Wedi i'r papur lapio i gyd gael ei rwygo oddi ar yr anrhegion ar ddiwrnod Nadolig, beth ydych chi'n wneud efo fo wedyn? Ei roi yn y bin neu ei ailgylchu?

Wel mae'r opsiynau'n dibynnu ar lle rydych chi'n byw.

Er fod Cymru'n un o'r gwledydd gwledydd gorau yn y byd am ailgylchu mae papur lapio anrhegion yn gallu achosi cur pen.

Cyhoeddodd Cyngor Torfaen y mis yma na fyddan nhw'n ailgylchu papur lapio o gwbl eleni am nad ydi nifer o gwmniau yn ei dderbyn fel papur bellach am ei fod o ansawdd isel.

Mae'r ffaith bod y 'papur' lliwgar erbyn hyn yn cynnwys haenau plastig, ffoil a gliter yn golygu nad yw'n addas i'r bin neu'r bag ailgylchu yn aml iawn.

Dydi chwech o gynghorau Cymru bellach ddim yn derbyn unrhyw bapur lapio i'w ailgylchu ac yn gofyn ichi ei roi yn y bin yn lle:

  • Torfaen
  • Môn
  • Blaenau Gwent
  • Abertawe
  • Castell-nedd Port Talbot
  • Pen-y-bont ar Ogwr

Dim ond tri o gynghorau Cymru sydd yn derbyn papur lapio yn y bin neu fag ailgylchu:

  • Conwy
  • Powys
  • Ceredigion

Ond yng ngweddill Cymru bydd rhaid ichi bwyso a mesur dros bob darn unigol o bapur lapio wrth ichi glirio'r llanast o'r llawr, hwfro'r nodwyddau bondigrybwyll o'r goeden a meddwl be i neud â'r holl focsys a phlastig - os yw'n teimlo ac yn edrych fel papur, cewch ei ailgylchu ond os yw'n debycach i ffoil, rhowch o yn y bin arferol.

Yn Sir Ddinbych maen nhw'n argymell ichi wneud 'prawf rhwygo' arno - os ydych yn gallu ei rwygo fel papur, ailgychwch. Ond os na, ac os yw'n fwy o ffoil neu os oes gliter neu fows neu blastig sgleiniog arno bydd rhaid iddo fynd i'r bin gyda'ch gwatsraff arferol.

Yr un yw'r drefn ym Mro Morgannwg ac maen nhw'n dweud wrthoch chi am gofio tynnu unrhyw dâp, rhuban neu dagiau oddi ar y papur cyn ei roi i'w ailgylchu.

Mae Cyngor Caerdydd yn eich annog i geisio ailddefnyddio pethau fel bagiau anrhegion ac addurniadau cymaint ag y gallwch. Gall pawb roi eich cardiau yn y bin ailgylchu fel arfer.

Mae'r rhan fwyaf o gynghorau yn cynnig nôl eich coeden ar ddiwrnod casglu gwastraff gwyrdd - ewch i wefan eich cyngor lleol am fanylion casglu ac i weld pa wasanaeth arall maen nhw'n ei gynnig.

Mae gan wefan Ailgylchu dros Gymru bob math o wybodaeth am ailgylchu a chasgliadau gwastraff dros yr ŵyl ac awgrymiadau am ailddefnyddio a chreu eich addurniadau eich hun. Rhywbeth at y flwyddyn nesa efallai!

Efallai o ddiddordeb: