Lluniau'r flwyddyn

Mae blwyddyn arall bron ar ben ond bydd yr atgofion efo ni am byth. Dyma i chi rai o uchafbwyntiau 2017 mewn lluniau trwy lens ffotograffwyr Cymru Fyw...

Image copyright Morgan Jones

Ym mis Chwefror roedd Doris yn rhuo trwy Gymru a chreu cryn dipyn o lanast...


Cadi Gwyn Edwards enillodd Cân i Gymru eleni gyda'i chân Rhydd. Ewch i weld rhagor o luniau'r gystadleuaeth flynyddol...


Image copyright Iestyn Hughes

Cystadleuaeth Côr Cymru yn Aberystwyth gafodd y sylw ym mis Ebrill. Côr Merched Sir Gâr ddaeth yn fuddugol eleni:


Image copyright Iolo Penri

Roedd cei Caernarfon dan ei sang ym mis Mai ar gyfer yr ŵyl fwyd flynyddol. Mae'r fwydlen luniau i'w gweld yma...


Tro Pen-y-bont ar Ogwr oedd hi i gynnal Eisteddfod yr Urdd. Rhwyfwch eich ffordd at weddill lluniau'r wythnos:


Image copyright Kristina Banholzer

Symudodd Tafwyl eleni i gaeau Llandaf gan nad oedd y gofod yng nghysgod y castell ar gael, ond os rhywbeth roedd hi'n fwy poblogaidd nag erioed...


Image copyright Lleucu Meinir

Maen nhw'n gwybod sut mae joio tua'r gorllewin hefyd. Roedd 'na sawl parti ar draeth Llangrannog yn ystod Gwyl Nôl a Mla'n... felly ml'an â chi at weddill y lluniau...


Image copyright Iolo Penri

Er gwaetha'r tywydd mawr a'r trafferthion parcio ddechrau'r wythnos ym Modedern, roedd hi'n Eisteddfod Genedlaethol gofiadwy.


Image copyright Lucy Roberts

Roedd 'na ŵyl liwgar iawn arall ar gyrion Crughywel ym mis Awst. Mwynhewch y lluniau bytholwyrdd:

Image copyright Iolo Penri

Roedd y meysydd parcio ym Mhortmeirion yn tipyn sychach eleni na'r llynedd. Mae Gŵyl Rhif 6 yn mynd o nerth i nerth...


'Fallai y bydd y lluniau yma at eich 'tant'. Tro Llandysul oedd hi eleni i gynnal yr Ŵyl Cerdd Dant...


Image copyright Iolo Penri

Roed 'an olygfeydd digon sŵreal ar lwyfan Venue Cymru yn Llandudno ym mis Tachwedd wrth i ffermwyr ifanc o bob cwr o'r wlad arddangos eu doniau...


Pren-derfynodd y ddau gi bach yma ymweld â'r Ffair Aeaf yn Llanelwedd ym mis Rhagfyr.