Cadw'r traddodiad Eidalaidd yn fyw yn y de

xx Image copyright Ffion Furci

Yn ddiweddar mi gafodd tranc ein caffis Eidalaidd sylw ar Cymru Fyw, ond er bod nifer wedi cau'n ddiweddar mae teulu ifanc o Gaerdydd am gadw'r traddodiad yn fyw.

Menter newydd gan Francesco a Ffion Furci yw Caffé Fragolino yn Llandaf yn y brifddinas.

Meddai Francesco: "Dw i'n dod o Ynys Sicily yn wreiddiol ond mi briodais â Ffion yn 2006 a symud i Gymru. Dw i'n gogydd proffesiynol ac wedi gweithio yn rhai o fwytai Eidalaidd mwyaf poblogaidd Caerdydd a Bryste. Y freuddwyd erioed oedd agor fy lle fy hun yma yng Nghaerdydd, sy'n cyfuno'r bwyd a diod Eidalaidd yr ydw i'n arbenigo ynddo gyda chroeso Cymreig ac awyrgylch dwyieithog.

Daw Ffion, gwraig Francesco, o'r Wyddgrug yn wreiddiol ond mae bellach yn aelod o staff Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Edern. Mae gan y cwpl ddau o blant; Mabon, 3 a Serenella sy'n 7 mis.

Meddai Ffion: "Fel rhieni ifanc yng Nghaerdydd mae'n bwysig iawn i ni ein bod yn darparu amgylchedd braf ar gyfer pobl o bob oed. Mi fydd yn gyffrous i fi a Francesco allu gwneud hynny a dod â'n dau ddiwylliant at ei gilydd yn Caffé Fragolino."