Un wennol hudol ddaeth â chysur i ddyn o Ynys Môn

x Image copyright Hefin Williams
Image caption Y wennol ddaeth â chysur i Hefin Williams

Ydy byd natur yn gallu bod yn llesol i'n iechyd meddwl? Cyn i chi benderfynu darllenwch stori ryfeddol Hefin Williams o Ynys Môn a'r aderyn bychan newidiodd ei fywyd er gwell.

Roedd Hefin wedi bod yn diodde o Anhwylder straen wedi trawma (PTSD) a doedd o ddim wedi bod yn ddigon iach i fynd i'w waith yn Ysbyty Gwynedd am amser hir. Bydd Hefin yn rhannu ei brofiad ar Galwad Cynnar, 23 Rhagfyr ar Radio Cymru. Dyma i chi friwsion y stori:


Un diwrnod roedd o yn yr ardd pan gafodd gwmni deryn bach. Hefin sy'n egluro beth ddigwyddodd nesa':

"Ro'n i wedi bod yn teimlo'n isel iawn ac yn llawn tristwch ac ro'n i fel taswn i'n cael fy mwyta gan atgofion annymunol pan laniodd y wennol 'ma ar fy ysgwydd i. Mi godais fy llaw ac mi 'steddodd ar fy mawd.

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Y wennol fach daeth i leddfu poen a thristwch!

"Edrychodd y wennol i fyw fy llygaid. Roedd hi'n teimlo ei bod hi yna am oriau. Nes i anwesu ei phen ond 'naeth hi ddim tynnu ei llygaid oddarna i. Yn y foment yna dechreuodd y tywyllwch glirio a daeth y goleuni yn ôl. Doedd fy nhristwch ddim yn arwyddocáol wedyn."

Ond nid dyna ddiwedd y stori. Arhosodd y wennol yn gwmni i Hefin am dridiau:

"Wnaeth y wennol ddim fy ngadael o gwbl, hyd yn oed pan ro'n i'n gorfod mynd i rhywle yn y car. Roedd hi'n dal ar fy ysgwydd i. Roedd hi fel petai hi'n gallu synhwyro fy emosiynau. Roedd y deryn am 'neud yn siwr fy mod i'n iawn."

Yn ystod y cyfnod yma, collodd Hefin ei ffrind agos Irfon Williams. Roedd marwolaeth yr ymgyrchydd canser yn ergyd arall iddo mewn cyfnod pan roedd o'n teimlo'n isel, ond daeth y wennol i roi cysur iddo.

Soniodd Hefin wrth Becky, gweddw Irfon, am y wennol a dywedodd hi wrtho bod Irfon wrth ei fodd efo gwenoliaid. "Irfon ydy hwnna - mae o 'di dod nôl i dy gysuro".

Image copyright Hefin Williams
Image caption Roedd y wennol yn cadw cwmni i Hefin hyd yn oed yn y car

Ers iddo gael cwmni'r wennol mae Hefin wedi gwella a'i bersbectif ar fywyd wedi newid yn llwyr:

"Fedrai ddim disgrifio'r teimlad hudolus fydd yn aros efo mi am gyfnod maith. Gadawodd y wennol rodd werthfawr iawn a neges o gariad, gwyleidd-dra a heddwch. Diolch fy ffrind bychan am y rhodd. Gobeithio y bydd ein llwybrau'n croesi unwaith eto rhyw ddiwrnod."

Galwad Cynnar, Radio Cymru, bore Sadwrn 23 Rhagfyr, 06:30