Dros 10 miliwn o ddefaid yng Nghymru yn ôl ystadegau

Defaid Image copyright Getty Images
Image caption Dyma'r tro cyntaf i niferoedd y defaid fynd dros 10 miliwn yng Nghymru ers 2002

Mae ystadegau newydd yn dangos fod poblogaeth defaid Cymru wedi pasio'r 10 miliwn am y tro cyntaf ers 15 mlynedd.

Fe gafodd canlyniadau arolwg amaeth Mehefin eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru ddiwedd Tachwedd.

Mae niferoedd y defaid wedi bod yn cynyddu dros y blynyddoedd diwethaf ac roedd y ffigwr yn uwch na 10 miliwn erbyn mis Mehefin.

Dyma'r tro cyntaf i hyn ddigwydd ers 2002.

Fe wnaeth y nifer o wartheg cig eidion a roddodd enedigaeth ostwng yn ystod y flwyddyn ond roedd nifer uwch o wartheg benywaidd ifanc.

Yn ôl y corff, Hybu Cig Cymru (HCC) mae'r ffigyrau yn awgrymu fod potensial am gynnydd yng nghynnyrch cig eidion Cymru dros y blynyddoedd nesaf.

Image caption Fe wnaeth nifer o wartheg cig eidion a roddodd enedigaeth ostwng yn ystod y flwyddyn ond roedd nifer uwch o wartheg benywaidd ifanc.

Dywedodd John Richards, Rheolwr Datblygu'r Diwydiant a Chydberthynas HCC: "Mae niferoedd y defaid wedi parhau i gynyddu eleni, a phrisiau wedi parhau'n eithaf uchel, yn rhannol oherwydd cynnydd yn yr allforion o Gig Oen Cymru,

"Ond mae nifer o ffermwyr yn ymwybodol mai rhan bwysig o'r rheswm am hynny yw cwymp yng ngwerth y bunt ers haf y llynedd."

"Mae adroddiadau annibynnol wedi awgrymu fod y sector defaid - sy'n gwerthu traean o'i gynnyrch i Ewrop - yn un o'r rhai sy'n fwya' bregus os daw Brexit caled neu Brexit digytundeb a fedr arwain at dollau ar allforion.

"Mae'n ymddangos fod rhai ffermwyr yn edrych ar strwythur eu busnesau er mwyn gweld os gallant wasgaru eu risg naill ai drwy fuddsoddi mewn cig eidion neu trwy fentrau newydd."