Cwyno yn Llanberis am golli signal ffôn symudol

Mast Llanberis
Image caption Mae'r mast ffôn sydd uwch ben pentref Llanberis bellach yn gweithio ar ôl problemau gyda'r derbyniad

Mae tim achub myndd a busnesau lleol ymhlith y rhai yn ardal Llanberis sy'n cwyno ar ôl colli eu signal ffôn symudol am y trydydd tro mewn tri mis.

Mae busnesau yn dweud eu bod nhw'n diodde', gyda'r tîm achub mynydd lleol a wardeniaid ar yr Wyddfa hefyd yn teimlo'n "rhwystredig".

Mae'r tîm achub mynydd yn dibynnu ar ffonau symudol i gadw mewn cysylltiad gydag aelodau a cherddwyr sydd mewn trafferthion.

Dywedodd Carwyn ap Myrddin, sy'n un o wardeiniaid Y Wyddfa: "Y drwg ydy does na'm modd dibynnu ar y signal.

"Yn aml iawn mae pobl yn troi fyny ym Mhen-y-Pass neu ar waelod y mynydd, lawr yn Llanberis hefyd yn methu cael gafael ar bobl sydd dal fyny ar y mynydd."

Ymateb trigolion Llanberis

Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
Ymateb rhai o drigolion Llanberis i'r diffyg signal ffôn yn y pentref

Mae cwmniau O2 a Vodafone wedi dweud o'r blaen bod datrys y sefyllfa'n flaenoriaeth, a'r tro hwn mae'n debyg i'r tywydd garw rwystro peirianwyr rhag adfer y derbyniad yn gynt.

Mae'r mast bellach yn gweithio eto.

Daw'r cwynion wrth i'r rheoleiddiwr, Ofcom gyhoeddi adroddiad yn dweud fod wyth allan o 10 person sy'n byw yng nghefn gwlad heb fynediad at dderbyniad 4G.

Mae'r adroddiad hefyd yn nodi fod Cymru ar ei hol hi o'i gymharu ag ardaloedd gwledig yn Lloegr sydd gyda derbyniad 4G gwael.

Mae CLA Cymru, sy'n ymgyrchu dros fand eang gwell i dirfeddianwyr, ffermwyr a busnesau gwledig yng Nghymru, wedi condemnio'r ffigurau.

Dywedodd Rebecca Williams, Cyfarwyddwr CLA Cymru: "Mae'n warthus nad yw wyth o bob deg o bobl mewn ardaloedd gwledig yn dal methu cael mynediad i fwy nag un o'r prif weithredwyr symudol."