Heddlu: Cost o £5,000 am offer coll neu wedi ei ddwyn

Police officers

Roedd gefynnau, batynau, crysau a thrywsus ymhlith y rhestr o bethau gafodd eu cofnodi ar goll neu wedi eu dwyn oddi wrth heddweision dros y tair blynedd ddiwethaf.

Fe wnaeth swyddogion Heddlu De Cymru gofnodi bron i 200 o eitemau oedd wedi diflannu gan gynnwys 40 tortsh, helmedau a siwt diogelwch.

Roedd yr eitemau gafodd eu cofnodi fel wedi eu dwyn yn cynnwys gefynnau, crys, trywsus a dau fatwn 21 modfedd (53cm).

Dywedodd dirprwy brif gwnstabl Heddlu'r De Jeremy Vaughan fod yr heddlu fel y cyhoedd yn gallu bod yn dargedau i ladron.

Ffonau symudol

Ychwanegodd y dylai unrhyw un sy'n dod o hyd i eiddo'r heddlu, fynd ag ef i'r orsaf heddlu agosaf.

Heddlu'r De oedd yr unig lu yng Nghymru i ddatgelu'r data i BBC Cymru yn dilyn cais Rhyddid Gwybodaeth.

Yr eitem fwyaf drud i gael ei golli oedd siwt diogelwch ar gyfer terfysg neu anrhefn, ar gost o £170.

Roedd cyfanswm yr holl eiddo oedd wedi ei golli ychydig yn llai o £5,000, gan gynnwys 40 tortsh am gyfanswm o £640.

Dywedodd y dirprwy brif gwnstabl Vaughan fod yna drefn gadarn yn bodoli i sicrhau fod data a gwybodaeth yn ddiogel, ac y byddai unrhyw ffonau symudol neu offer radio yn cael eu diffodd pe bai nhw'n mynd ar goll.

"Pryd bynnag mae offer yn mynd ar goll neu'n cael ei ddwyn, mae bopeth yn cael ei gofnodi a'i ymchwilio yn drylwyr," meddai.

"Mewn sawl achos mae'r offer yn cael ei ddychwelyd ac mae troseddwyr yn cael eu herlyn."