Dyn yn ceisio cipio merch 13 oed

Operation Imperial

Mae Heddlu'r Gogledd yn chwilio am ddyn ar ôl iddo geisio cipio merch 13 oed ger archfarchnad yn Sir y Fflint.

Yn ôl yr heddlu fe ymosododd arni tra yr oedd hi'n cerdded ger Asda yn Queensferry, tua 17:40 dydd Gwener.

Llwyddodd y ferch i ffoi a rhedodd y dyn i gyfeiriad y dref.

Dywed yr heddlu fod y ferch "mewn braw" ar ôl y digwyddiad ond heb ei hanafu.

Mae'r heddlu yn chwilio am ddyn gwyn tua 50 oed, gyda gwallt byr tywyll.

Roedd ganddo got du hir, a chred iddo siarad gydag acen dwyrain Ewrop.

Dylai unrhyw un ag unrhyw wybodaeth gysylltu â Heddlu Gogledd Cymru ar 101.

Pynciau Cysylltiedig