Cau ysgol yn Nhongwynlais oherwydd salwch stumog

Ysgol Tongwynlais Image copyright Google
Image caption Bydd Ysgol Gynradd Tongwynlais ar gau drwy dydd Llun

Mae ysgol gynradd ar gyrion Caerdydd wedi penderfynu cau ddydd Llun am fod 30 o athrawon a phlant yn dioddef o salwch stumog.

Mewn nodyn ar dudalen Facebook, mae prifathrawes Ysgol Tongwynlais wedi dweud ei bod hi wedi penderfynu cau'r ysgol am y diwrnod ar ôl derbyn cyngor oddi wrth awdurdod addysg Cyngor Caerdydd.

Fe gadarnhaodd hi hefyd fod timau diheintio wedi bod yn yr ysgol sydd ar Heol Merthyr dros y penwythnos.

Dywedodd fod y penderfyniad wedi cael ei gymryd i gadw pawb draw o'r adeilad am y tro rhag i'r haint ledu ymhellach.

Ychwanegodd llefarydd ar ran yr ysgol eu bod yn derbyn cyngor gan Iechyd Cyhoeddus Cymru, ac nad oes unrhyw ysgolion eraill yn yr ardal wedi eu heffeithio.

Pynciau Cysylltiedig