Cynllun fisas haws i ddwy brifysgol yng Nghymru

myfyrwyr

Bydd dwy brifysgol o Gymru yn cymryd rhan mewn cynllun peilot fydd yn ei gwneud hi'n haws i fyfyrwyr o dramor gael fisas i astudio yno.

Y prifysgolion eu hunain fydd yn gyfrifol am wirio os yw ceisiadau'r darpar fyfyrwyr yn gymwys, gan olygu y bydd ganddyn nhw lai o ddogfennau i'w cyflwyno wrth wneud cais fisa.

Mae Rhydychen, Caergrawnt, Caerfaddon ac Imperial College yn Llundain eisoes yn rhan o'r cynllun prawf.

O ddechrau tymor 2018/19 ymlaen fe fydd Caerdydd a'r Drindod Dewi Sant (campws Abertawe) ymhlith y 23 o brifysgolion eraill fydd yn ymuno â nhw.

'Croeso'

Dim ond ar gyfer myfyrwyr sy'n astudio cwrs meistr o 13 mis neu lai sy'n gymwys ar gyfer y cynllun, ac fe fyddan nhw'n cael cymorth i ddod o hyd i swydd ar ddiwedd y cwrs.

Cafodd y prifysgolion sydd yn cael eu hychwanegu i'r cynllun eu dewis am fod cyfraddau'r rheiny sydd yn cael eu fisas wedi'u gwrthod yn gyson ymysg yr isaf yn eu hardaloedd nhw.

Dywedodd Gweinidog Mewnfudo Llywodraeth y DU, Brandon Lewis: "Y DU yw'r ail leoliad mwyaf poblogaidd ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol, ac mae'r niferoedd sy'n dod i astudio yn ein prifysgolion wedi cynyddu 24% ers 2010.

"Mae hyn yn arwydd clir fod croeso i fyfyrwyr go iawn ac nad oes cap ar y nifer sydd yn cael dod i astudio yn y DU."

Pynciau Cysylltiedig