Cannoedd o bobl yn ne Cymru yn adrodd am arogl nwy

Stad Ddiwydiannol Trefforest Image copyright Gareth James/Geograph
Image caption Roedd Stad Ddiwydiannol Trefforest yn un o'r lleoliadau ble cafwyd adroddiadau o arogl nwy

Mae Wales & West Utilities yn dweud eu bod wedi derbyn dros 700 o adroddiadau oherwydd arogl nwy yn ne Cymru.

Dywedodd y cwmni cyflenwad nad oedden nhw'n rhybuddio pobl i adael eu cartrefi ar hyn o bryd, ond y dylen nhw barhau i ffonio os oedden nhw'n clywed arogl nwy.

Cafwyd adroddiadau o'r arogl yn ardaloedd Pontypridd a Threfforest, ond mae galwadau wedi dod o lefydd mor bell â Chaerdydd a Merthyr Tudful hefyd.

Dywedodd Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru nad oedden nhw wedi canfod tarddiad yr arogl eto.

'Dim awgrym'

Fe wnaeth y gwasanaeth tân anfon cerbydau i Stad Ddiwydiannol Trefforest ac i Droed-y-rhiw ym Merthyr Tudful, ond maen nhw'n bellach wedi rhoi'r gorau i chwilio.

"Mae ein peirianwyr yn ymchwilio i'r tarddiad," meddai Richie Jones, Rheolwr Gwasanaeth Nwy Brys De Cymru ar gyfer Wales & West Utilities.

"Ar hyn o bryd does dim awgrym ei fod yn gysylltiedig â'n rhwydwaith ni. Byddwn yn parhau i ddiweddaru pobl leol.

"Os oes unrhyw un yn synhwyro nwy, neu yn credu fod nwy yn gollwng neu yn amau gwenwyn carbon monocsid, dylen nhw ein ffonio ni ar 0800 111 999 a bydd ein peirianwyr yno i helpu, ddydd neu nos."