Llenyddiaeth Gymraeg mewn dwylo diogel

Mae 'na ddyfodol iach i lenyddiaeth Gymraeg os y bydd awduron ifanc buddugol Stori Fer Aled Hughes ar Radio Cymru yn dal ati.

Yr awdures Bethan Gwanas a Casia Wiliam, Bardd Plant Cymru, gafodd y dasg o ddewis y pump stori ddaeth i'r brig.

cc

Derbyniodd Rhaglen Aled Hughes ddwsinau o straeon gan ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6 ysgolion cynradd Cymru.

Fe gafodd y straeon buddugol eu darlledu ar y rhaglen foreol yn ystod yr wythnos cyn y 'Dolig.

Dyma i chi gyfle arall i gael blas ar waith yr awduron talentog. Martin Thomas a Sian Beca yw'r storïwyr:


Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
'Sebona Fi' gan Reuben Pridmore, Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
'Bicini Mamgu' gan Nia Lewis, Ysgol Llangwyryfon, Ceredigion
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
'Santa Bond Opyreshyn Nadolig' gan Teifi Williams, Ysgol Bro Cinmeirch, Sir Ddinbych
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
'Diwrnod i'r Defaid' gan Ela Fôn, Ysgol Crud y Werin, Aberdaron
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais
'Mabon' gan Myfi Morris, Ysgol y Berllan Deg, Caerdydd

Rhaglen Aled Hughes, BBC Radio Cymru, Llun-Gwener, 08:30-10:00