Gwahardd cefnogwr pêl-droed Wrecsam am bum mlynedd

Prenton Park Image copyright Getty Images
Image caption Cafodd Nathan Myers ei ddirwyo hefyd am fynd ar gae Prenton Park ym Mhenbedw

Mae cefnogwr Clwb Pêl-droed Wrecsam wedi cael ei wahardd rhag mynychu unrhyw gêm yn y DU am bum mlynedd am fynd ar y cae mewn gêm yn Tranmere yn gynharach y tymor hwn.

Cafwyd Nathan Myers, 28 oed o Wrecsam, yn euog gan Ynadon Cilgwri o dresbasu ar y cae yn ystod y gêm ar 23 Medi.

Fe benderfynwyd ei wahardd wedi i Heddlu Gogledd Cymru roi tystiolaeth o'i ymddygiad gwrthgymdeithasol mewn nifer o gemau eraill.

Cafodd Myers a chefnogwr arall - Nathan Durnell, 46 - hefyd eu dirwyo am fynd ar gae Prenton Park ym Mhenbedw.

Fe wnaeth Wrecsam ennill y gêm yng Nghynghrair Genedlaethol Lloegr o 1-0.

'Niweidio enw da'

Dywedodd arolygydd dros dro Heddlu Gogledd Cymru, Craig Jones: "Yn anffodus mae gan Wrecsam nifer bychan o unigolion sy'n benderfynol o niweidio enw da y mwyafrif llethol o gefnogwyr go iawn sy'n teithio i gemau i wylio pêl-droed.

"Ni fydd Heddlu Gogledd Cymru, mewn partneriaeth â Chlwb Pêl-droed Wrecsam, yn goddef unrhyw drais neu ymddygiad gwrthgymdeithasol, boed hynny ar y Cae Ras neu gan gefnogwyr sy'n teithio oddi cartref.

"Rydym yn croesawu penderfyniad y llys i wahardd Nathan Myers am bum mlynedd ac yn gobeithio y bydd hyn yn gyrru neges glir i eraill sy'n cael eu temtio i ymddwyn yn yr un modd."

Straeon perthnasol