Carcharu dyn o Gaernarfon am ymosodiad rhyw ym Mangor

llion nwyn jones Image copyright Heddlu Gogledd Cymru

Mae dyn o Gaernarfon wedi'i garcharu am chwe blynedd a phedwar mis am ymosodiad rhyw ar ddynes ym Mangor.

Fe wnaeth y barnwr ddisgrifio Llion Wyn Jones, 43 oed fel "hunllef" i ferched ifanc a'u teuluoedd.

Roedd yn rhaid i'r ddynes 20 oed roi'r gorau i'w gwaith yn dilyn yr ymosodiad ger stad Maesgeirchen yn y ddinas.

Fe wnaeth Jones gyfaddef i gadw'r ddynes yn erbyn ei hewyllys gyda'r bwriad o gyflawni trosedd ryw arni wrth iddi gerdded ar Ffordd Penybryn ar 10 Medi eleni.

Chwerthin

Fe gafodd cyhuddiad o geisio treisio ei ollwng.

Clywodd Llys y Goron Y Wyddgrug sut y gwnaeth Jones afael yng ngwddf y ddynes a cheisio tynnu ei dillad.

Llwyddodd y ddynes i'w gicio cyn dianc. Roedd Jones yn chwerthin wrth iddo gerdded i ffwrdd.

Fe roddodd y barnwr glod i'r dioddefwr am ei hymddygiad dewr "o'r dechrau hyd at y diwedd".

Bydd rhaid i Jones gofrestru fel troseddwr rhyw am weddill ei oes.