Carchar i gyn-blismon am geisio llofruddio ei gyn-wraig

Andrew Stevenson Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Fe fydd raid i Andrew Stevenson, 58 oed o Gwmrhydyceirw dreulio o leiaf 16 mlynedd dan glo a 5 mlynedd ar drwydded

Mae cyn-blismon o ardal Treforys ger Abertawe wnaeth ymosod ar ei gyn-wraig cyn ei thrywanu 22 o weithiau wedi'i anfon i'r carchar.

Fe fydd raid i Andrew Stevenson, 58 oed o Gwmrhydyceirw, dreulio o leiaf 16 mlynedd dan glo a phum mlynedd ar drwydded wedi hynny.

Fe wnaeth Stevenson bledio'n euog i gyhuddiad o geisio llofruddio mewn gwrandawiad blaenorol.

Clywodd Llys y Goron Abertawe sut wnaeth Stevenson ymosod ar ei gyn-wraig yn oriau man y bore ar 5 Medi.

'Obsesiwn'

Roedd wedi'i ysgogi o ganlyniad i "obsesiwn" gyda'r arian yr oedd yn gorfod ei roi iddi.

Fe briododd y ddau yn 1989, cyn cael dau o blant, ond daeth y berthynas i ben yn 2008 cyn i Mrs Stevenson ddechrau perthynas gyda rhywun arall.

Ym mis Mehefin 2016 gorchmynnwyd i Stevenson dalu £152,500 mewn setliad ysgaru.

Fe wnaeth Stevenson deithio i gartref Mrs Stevenson yn Aberdulais cyn ymosod arni gan weiddi: "Mae hi wedi cymryd popeth oddi arnaf, dwi eisiau iddi farw."

Erbyn i'r Gwasanaeth Ambiwlans gyrraedd, roedd Mrs Stevenson wedi ei thrywanu 22 o weithiau yn ei brest, ei chefn, breichiau a choesau.

Yn ogystal â'r ddedfryd mae Stevenson wedi'i wahardd am oes rhag cysylltu gyda Mrs Stevenson na'i chymar newydd.