Cymraes yn creu hanes yn Awstralia

lauren Image copyright Caroline McCredie

Fe chwaraeodd Cymraes o'r gorllewin ran allweddol mewn digwyddiad hanesyddol yn Awstralia ar 16 Rhagfyr.

Yn Sydney, fe briododd Lauren Price o Lansawel ger Port Talbot â'i chariad, Amy Lake. Hon oedd y briodas gyntaf rhwng cwpl hoyw yn hanes y wlad.

Cafodd priodasau hoyw eu cyfreithloni yn Awstralia wedi refferendwm ym mis Medi.

Roedd disgwyl i'r priodasau cyntaf gael eu cynnal yn y flwyddyn newydd, ond cafodd priodas Lauren ac Amy ei chynnal yn gynt oherwydd ffactorau fel trefniadau teithio'r teulu.

Dywedodd Lauren wrth BBC Cymru: "Nes i fynd i deithio, ac yn bwriadu teithio ymhell. Es i Awstralia yn gyntaf, a phythefnos wedi cyrraedd nes i gyfarfod Amy mewn bar yn Sydney.

"Wedyn nes i benderfynu aros yma a doedd ddim posib ein gwahanu ni - felly doedd 'na ddim mwy o deithio wedyn.

"Ar ôl blwyddyn fe es i ag Amy nôl i Gymru i gyfarfod fy nheulu. Aethon ni ar drip bach i Paris a wnes i ofyn iddi fy mhriodi i tra oedden ni ar ben Tŵr Eiffel.

Image copyright Caroline McCredie
Image caption Lauren yn cael ei thywys i'r briodas gan ei rhieni

'Golygu popeth'

"Roedden ni wedi bwriadu priodi mewn rhyw 18 mis, ac roedd rhaid mynd drwy'r Swyddfa Is-gennad yn Canberra. Felly roedd e am fod ar ddyddiad gwahanol i'r seremoni ymrwymo roedden yn ei gynllunio - lle fydde'n teuluoedd a ffrindiau yn dathlu gyda ni.

"Ond yna daeth y newid yn y gyfraith a gwnaethon ni gais arbennig i ddod â'r briodas ymlaen i gyd-fynd â'r seremoni ymrwymo.

"Mae hyn yn golygu popeth i mi yn amlwg gan ei fod yn gwneud pethau yn haws i ni yn gyfreithiol, achos does gan bartner yn aml ddim yr un hawliau â gŵr neu wraig o ran beth sy'n digwydd mewn argyfwng a phethau yn ymwneud â magu plant.

Image copyright Caroline McCredie
Image caption Amy a Lauren yn arwyddo'r gofrestr

"Roedd hi'n ddiwrnod mor braf ac fe briodon ni mewn gardd hyfryd fel roedden ni eisiau. Roedd yn agos iawn at fy mhen-blwydd hefyd felly wnaethon ni gyfuno'r dathlu!

"Alla i ddim coelio faint o bobl sydd wedi cysylltu gyda ni - yn enwedig gan fod y briodas wedi digwydd mor gyflym. Roedd e'n wych i weld gymaint o ymateb positif gan bobl doedden ni ddim yn eu 'nabod, roedd e'n anhygoel!"

Bellach mae dros 20 o wledydd yn cydnabod hawl i bobl hoyw briodi, gyda 16 ohonyn nhw yn Ewrop.