Ymddiheuriad gweinidog am 'gamgymeriadau' credyd cynhwysol

  • Cyhoeddwyd
Banc bwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae rhai banciau bwyd wedi cysylltu cynnydd yn nefnydd eu gwasanaethau i'r newidiadau credyd cynhwysol

Mae gweinidog o Lywodraeth y DU wedi ymddiheuro i bobl sydd wedi dioddef problemau oherwydd newidiadau mawr i'r drefn fudd-daliadau.

Ond fe fynnodd Damian Hinds, y gweinidog sy'n gyfrifol am gredyd cynhwysol, bod y system newydd yn helpu pobl i gael gwaith, fel oedd bwriad gwreiddiol y llywodraeth, er gwaethaf "camgymeriadau" tra'n ei gyflwyno.

Mae'r credyd yn cyfuno chwe budd-dal mewn un taliad misol.

Mae pryder wedi bod ynglŷn â phobl yn dioddef trafferthion ariannol wrth iddynt aros am arian.

Yn dilyn gwrthwynebiad o sawl cwr, fe gyhoeddodd y Canghellor Philip Hammond newidiadau yn y Gyllideb, gan gynnwys lleihau'r amser mae'n rhaid aros am daliad cyntaf o chwech i bum wythnos.

Mae banciau bwyd wedi cysylltu galw cynyddol am eu gwasanaethau i broblemau gyda chredyd cynhwysol.

Ond mewn cyfweliad â BBC Cymru, fe ddywedodd Mr Hinds bod taliadau ymlaen llaw ar gael er mwyn helpu pobl dros dro.

"Fel y dywedais, pan mae 'na gamgymeriadau - ac mae hynny'n digwydd rwy'n ofni mewn systemau budd-daliadau - mae'n ddrwg gennyf am hynny," meddai Mr Hinds.

"Roedd adegau pan oedd oedi yn y taliad cyntaf ac eto mae hynny'n rhywbeth y mae'n ddrwg gennyf amdano, ond rydyn ni wedi gwella.

"Rydym yn parhau i wella ac mae'r ystadegau yn awr yn llawer gwell nag yr oedden nhw rhai misoedd yn ôl."