Ieuan Wyn Jones i adael swydd Parc Gwyddoniaeth Menai

Ieuan Wyn Jones

Mae cyn-arweinydd Plaid Cymru, Ieuan Wyn Jones wedi dweud y bydd yn gadael ei rôl fel cyfarwyddwr gweithredol Parc Gwyddoniaeth Menai.

Cafodd Mr Jones ei benodi i'r swydd yn 2013, gan adael ei rôl fel Aelod Cynulliad Ynys Môn ar y pryd.

Mae disgwyl iddo barhau i fod yn gyfarwyddwr ar M-SParc, y cwmni sydd yn gyfrifol am y datblygiad yn Y Gaerwen, yn ogystal â gweithio ar brosiectau yno pan mae'n camu o'r neilltu yng ngwanwyn 2018.

"Fe'i gwnes hi'n glir ar y dechrau y byddwn yn arwain y prosiect trwy ei gyfnod datblygu, ac mae hynny nawr bron wedi'i gyflawni," meddai Mr Jones.

Trosglwyddo'r awenau

Cafodd y Parc Gwyddoniaeth ei sefydlu pedair blynedd yn ôl yn dilyn buddsoddiad o £10m gan Lywodraeth Cymru, ac yn ddiweddar fe wnaethon nhw gyhoeddi'r busnesau cyntaf fydd yn ymuno â'r fenter y 2018.

"Rwy'n hynod falch ein bod wedi curo'r targed a osodwyd ar gyfer tenantiaid cynnar, gyda thraean o'r adeilad yn cael ei feddiannu o'r diwrnod cyntaf," meddai Mr Jones.

Ychwanegodd: "O ystyried ein bod bellach yn symud i ochr weithredol pethau, mae'n iawn fy mod yn trosglwyddo'r awenau i rywun i gymryd y prosiect ymlaen at ei gyfnod nesaf."

Yn gynharach eleni, fe wnaeth Ieuan Wyn Jones sefyll fel ymgeisydd Plaid Cymru yn Ynys Môn yn yr etholiad cyffredinol, gan ddod yn drydydd.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol