Apêl wedi gwrthdrawiad angheuol ar yr A547

RTC Image copyright Google

Mae Heddlu'r Gogledd yn apelio am dystion yn dilyn gwrthdrawiad angheuol ar ffordd yr A547 yn Llanddulas ger Abergele nos Fercher.

Tua 18:10, cafodd yr heddlu a'r gwasanaethau brys eraill eu galw i wrthdrawiad rhwng Ford Focus a fan Vauxhall Vivaro arian ar Ffordd Abergele.

Bu farw dau ddyn yn y gwrthdrawiad. Roedd gyrrwr y car Ford - dyn o Sir Gaerhirfryn - wedi marw yn y fan a'r lle. Cafodd teithiwr yn y car, oedd yn hannu o Lysfaen ger Bae Colwyn, ei gludo i Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan ond bu farw yno o'i anafiadau.

Man anafiadau gafodd gyrrwr y fan.

Mae teuluoedd y ddau yn derbyn cefnogaeth gan swyddogion arbenigol o Heddlu Gogledd Cymru a Heddlu Sir Gaerhirfryn.

Nid yw'r heddlu'n medru cyhoeddi enwau'r ddau fu farw ar hyn o bryd.

Dywedodd y Sarjant Leigh Evans o Uned Plismona Ffyrdd Heddlu'r Gogledd: "Yn drasig, collodd dau berson eu bywydau yn y digwyddiad a byddwn yn annog unrhyw un oedd ar Ffordd Abergele, Llanddulas neu gerllaw ar adeg y digwyddiad i gysylltu er mwyn ein cynorthwyo i greu darlun o'r hyn ddigwyddodd.

"Rydym yn arbennig o awyddus i siarad ag unrhyw un oedd mewn car salŵn bach gwyn oedd yn teithio ar hyd y ffordd o gyfeiriad gwesty'r 70 Degrees tuag at Llanddulas, nad oedd â rhan yn y digwyddiad, ond a allai fod wedi gweld beth ddigwyddodd.

"Mae'n meddyliau gyda theuluoedd y rhai oedd yn rhan o'r trychineb hwn - maen nhw'n cael cymorth gan swyddogion arbenigol."

Dylai unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio Heddlu'r Gogledd ar 101 gan ddyfynnu'r cyfeirnod V190821, neu gysylltu â Taclo'r Tacle ar 0800 555 111.