Lluniau Llandaf: 50 mlynedd o ddarlledu // Llandaff in pictures: 50 years of broadcasting

Bydd BBC Cymru yn symud ei bencadlys i ganol Caerdydd yn 2019 a'r ganolfan ddarlledu bresennol yn cael ei dymchwel dros 50 mlynedd ers ei agor yn 1967. Mae'r lluniau hyn yn dangos rhan ganolog yr adeilad eiconig yn Llandaf yn hanes y BBC yng Nghymru dros y blynyddoedd.

BBC Wales plans to move to its new headquarters in the centre of Cardiff in 2019, and the current broadcasting house will be demolished over 50 years after it opened in 1967. These photos illustrate the pivotal role the iconic building has played in the BBC's programmes in Wales over the years.

Image caption Derbynfa'r BBC yn Llandaf wedi ei wneud i edrych fel swyddfa dollau yn Ffrainc ar gyfer y ffilm gomedi Grand Slam // Windsor Davies, Dewi Pws, Dillwyn Owen and Sion Probert filming at the BBC's reception for the film Grand Slam
Image caption Staff y system ffôn yn 1968 - tybed a oedd perlau'n rhan o'r iwnifform? // Pearls were a popular choice among the telephony staff in 1968
Image caption Pwy yw'r ddau blentyn sy'n cael eu llongyfarch gan gyn Reolwr BBC Cymru Gareth Price yn 1987? Gyda Liz Scourfield a Ruth Parry // Two schoolboys are congratulated by former Controller Gareth Price, with presenters Liz Scourfield and Ruth Parry.
Image caption Y sylwebydd chwaraeon David Parry-Jones yn gwneud cyfweliad ar risiau'r ganolfan // Sports reporter David Parry-Jones interviews on the steps outside
Image caption David Parry-Jones gyda thîm Rygbi Undeb Cenedlaethol Tonga ar risiau'r ganolfan ddarlledu // David Parry-Jones with the Tongan National Rugby Union team on the steps of broadcasting house
Image caption Yr ystafell dorri yn y 1960au - erbyn hyn mae'r golygu'n digwydd yn ddigidol // How many scenes ended up on the cutting room floor?
Image caption Dim cyfrifiadur ar gyfyl y swyddfeydd yn y 1960au // No computers in the 1960s, and very few typewriters.
Image caption Tro ar fyd yn 1988 gydag agor swyddfa Ceefax // A new era in 1988 as the Ceefax office opens
Image caption Beti George yn 1979 // Veteran Radio Cymru and S4C presenter Beti George in 1979
Image caption Y gwleidydd Roy Jenkins a'r gohebydd gwleidyddol Patrick Hannan wrth y fynedfa // Politician Roy Jenkins with political journalist Patrick Hannan
Image caption Cyflwynydd Radio Wales Mal Pope yn bodio am lifft o flaen yr adeilad // Radio Wales presenter Mal Pope tries to hitch a ride home
Image caption Nerys Hughes gyda rhai o'r nyrsys o'r rhaglen Labour of Love // Nerys Hughes with some of the nurses that appeared in the programme Labour of Love
Image caption Staff BBC Cymru, gan gynnwys Myfanwy Lewis, Rhodri Williams, Lena Pritchard Jones, Ruth Parry a Ronw Protheroe // BBC Wales staff with a camper van outside
Image caption Ho ho ho! Rhai o'r aelodau staff yn y dderbynfa, Nadolig 1988 // Kevin Davies, Glan Davies, Ruth Parry, Beti George, Elinor Jones, John Hardy and Ray Gravell in the foyer at Christmas, 1988
Image caption Cafodd y ganolfan newydd ei chodi ar safle plasty Baynton House - roedd yn cael ei ddefnyddio gan y BBC tan iddo gael ei dynnu i lawr yn 1975 // The then-new centre was built on the site of Baynton House, which was still used by the BBC until it was taken down in 1975
Image caption Tim Wood wrth ei waith yn storfa dechnegol BBC Cymru oedd wedi ei lleoli'n wreiddiol yn hen stablau Baynton House // Tim Wood at work in tech stores which were originally situated in the old stables of Baynton House