Carcharu dau yrrwr am achosi marwolaeth mam yn Y Barri

Jamie Oaten a Joseph Fettah Image copyright Wales News Service
Image caption Roedd Jamie Oaten (chwith) wedi cyfaddef i'r cyhuddiad, tra bo Joseph Fettah wedi pledio'n ddieuog

Mae dau yrrwr wnaeth achosi marwolaeth dynes trwy rasio ar 70mya wedi cael eu carcharu am gyfanswm o bron i naw mlynedd.

Cafodd car Jenna Miller ei daro gan Jamie Oaten, 24, oedd yn rasio Joseph Fettah, 20, yn Y Barri ym mis Medi 2016.

Bu farw Ms Miller, 30 - oedd yn fam i ddau o blant - o ganlyniad i anafiadau i'w hymennydd.

Cafodd Fettah, oedd wedi gwadu achosi ei marwolaeth, ei ddedfrydu i bum mlynedd mewn sefydliad troseddwyr ifanc, tra bod Oaten, oedd wedi pledio'n euog, yn wynebu tair blynedd a naw mis dan glo.

Image copyright Llun teulu
Image caption Bu farw Jenna Miller o'i hanafiadau yn yr ysbyty

Roedd Ms Miller yn gadael garej ar Heol Caerdydd pan gafodd ei char Mazda 6 ei daro gan Audi A5 Oaten ar 27 Medi 2016.

Cafodd ei thorri o'r car gan y gwasanaethau brys a'i chymryd i'r ysbyty, ble bu farw o'i hanafiadau.

Fe wnaeth Oaten gyfaddef achosi marwolaeth Ms Miller trwy yrru'n beryglus, ond dywedodd Fettah nad oedd yn adnabod Oaten, a gwadodd ei fod yn ceisio ei rasio.

Cafwyd yn euog gan reithgor yn Llys y Goron Caerdydd ym mis Tachwedd.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol