Rhybudd am y frech goch cyn teithio i Ewrop

Hand with measles Image copyright Getty Images

Mae pobl sy'n bwriadu teithio i Ewrop dros yr Ŵyl wedi cael rhybudd i gael eu brechu oherwydd nifer uchel o achosion o'r frech goch.

Dywedodd Iechyd Cyhoeddus Cymru (ICC) bod llawer iawn o achosion yn Romania, Yr Eidal, Yr Almaen a Groeg.

Yn ôl ICC, mae risg i bobl sydd heb gael brechiad os byddan nhw'n ymweld â gwledydd sydd ag achosion o'r haint.

Mae Romania wedi gweld mwy na 7,500 o achosion yn 2017. Fe welwyd yr haint mewn 4,750 o bobl yn Yr Eidal ac ychydig llai na 900 yn Yr Almaen.

Ym mis Medi, dywedodd Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) bod y DU wedi dileu'r frech goch am y tro cyntaf.

Yn ôl canllawiau'r WHO, mae gwlad yn cael ei dynodi'n un sydd wedi dileu'r haint os nad yw'r haint wedi lledu'r rhydd am fwy na thair blynedd.

Pynciau Cysylltiedig