Esgob i fynychu gwasanaeth y Nadolig mewn carchar

Rt Rev Gregory Cameron

Bydd esgob Llanelwy yn dathlu gwasanaeth cyntaf diwrnod y Nadolig tu fewn i garchar newydd Wrecsam, Carchar y Berwyn.

Mae disgwyl i'r Parchedig Gregory Cameron fod yn bresennol yn y capel sydd wedi ei adeiladu y tu mewn i'r carchar.

Dywedodd: "Er bod y dynion, wrth gwrs wedi eu gwahanu oddi wrth eu teuluoedd dros y Nadolig, rydyn ni eisiau iddyn nhw wybod ein bod ni yn eu croesawu fel aelodau o'r eglwys deuluol leol."

Yr uwch gaplan y Parchedig Alan Pierce-Jones fydd yn arwain y gwasanaeth am 09:30.

Ychwanegodd yr esgob: "Ar un lefel mae'n reit ddinod. Dw i'n weinidog yn pregethu i dorf fyddai yn hoffi fy mhresenoldeb.

"Ar lefel arall, fe wnaeth yr Iesu ddewis y digartref a'r rhai yn y carchar fel y rhai oedd yn haeddu sylw arbennig.

"Yn y bôn rwy'n credu nad oes lle gwell i fod fel parchedig ar ddiwrnod y Nadolig nag yn y carchar."

Pynciau Cysylltiedig