'Dim lle' i'r Farwnes Tanni Grey-Thompson ar drên

Tanni Gre-Thompson Image copyright Getty Images

Mae'r Farwnes Tanni Grey-Thompson wedi dweud ei bod wedi ei hatal rhag mynd ar drên ar ôl i rywun ddweud "does dim lle iddi hi".

Dywedodd athletwr Paralympaidd mwyaf llwyddiannus Cymru ar twitter fod y teithiwr arall wedi dweud wrth aelodau o staff nad oedd lle iddi.

"Fe wnaeth pawb arall oedd yn disgwyl ar y platfform fynd ar y trên".

Ychwanegodd mewn negeseuon eraill nad oedd y teithiwr yn "fodlon symud".

Roedd hyn meddai Tanni Grey-Thompson yn golygu bod y staff mewn "sefyllfa anghyfforddus".

Mae pobl ar wefannau cymdeithasol wedi ymateb gan ddatgan eu syndod, gan gynnwys y colofnydd Grace Dent, tra bod eraill yn cwestiynu pam fod y staff ar y trên ddim wedi ymyrryd.

Mae'r BBC wedi cysylltu gyda'r Farwnes Grey-Thompson er mwyn cael sylw.