Apêl yr heddlu wedi ymosodiad yn Abertawe

Stryd Fawr Abertawe Image copyright Google

Mae dyn 39 oed mewn cyflwr difrifol yn Ysbyty Treforys wedi ymosodiad yng nghanol Abertawe.

Cafodd plismyn arfog eu danfon i ardal Stryd Fawr y ddinas tua 20:40 nos Sadwrn mewn ymateb i'r digwyddiad ac i sicrhau diogelwch y cyhoedd.

Mae dyn 29 oed wedi cael ei arestio ar amheuaeth o ymosod ac mae yn y ddalfa yng ngorsaf heddlu canol Abertawe.

Mae'r ddau ddyn yn byw yn lleol yn ôl datganiad Heddlu De Cymru.

Mae'r heddlu'n gofyn i unrhyw un sydd â gwybodaeth ffonio 101 neu gysylltu gyda Taclo'r Tacle yn ddienw ar 0800 555111 gan ddyfynnu'r cyfeirnod 1700499668.

Pynciau Cysylltiedig