Parafeddyg yn cael ei anafu ym Môn

Porth Wen Brickworks Image copyright Eric Jones/Geograph
Image caption Arferai gwaith Porth Wen gynhyrchu brics tân

Bu'n rhaid achub parafeddyg wedi iddo anafu ei goes tra'n cynorthwyo dyn oedd wedi cwympo oddi ar glogwyni ar Ynys Môn nos Sadwrn.

Fe ddigwyddodd y ddamwain ar gyn-safle gwaith Porth Wen ger Cemaes.

Roedd y parafeddyg yn rhan o dîm achub a gafodd ei alw i helpu dyn arall yn ei ugeiniau a oedd wedi cwympo oddi ar glogwyni gerllaw.

Yn ôl y cocs Alan Owen: "Roedd hwn yn ddigwyddiad heriol iawn wrth i'r tywydd waethygu.

"Yn ffodus doedd anafiadau y dyn yn ei ugeiniau ddim cynddrwg â'r hyn roedden ni wedi'i feddwl."

Cafodd y parafeddyg ei gludo i ddiogelwch gan hofrennydd ond oherwydd y tywydd gwael methodd hofrennydd arall â glanio a bu'n rhaid defnyddio bad achub i gludo'r dyn yn ei ugeiniau i Foelfre.

Aed ag e wedyn mewn ambiwlans i'r ysbyty.