Colled wrth aildrefnu Grand National Cymru

cas-gwent
Image caption Cyfarwyddwr cwrs rasio Cas-gwent, Phil Bell, oedd yn dangos y trafferthion ar y cwrs ddydd Mercher

Mae trefnwyr ras geffylau Grand National Cymru ar gwrs Cas-gwent wedi cyhoeddi y bydd y ras yn cael ei chynnal ar 6 Ionawr, 2018.

Cafodd y ras ei gohirio ddydd Mercher oherwydd y tywydd drwg oedd wedi gadael rhannau o'r cwrs dan ddŵr.

Mae'r trefnwyr hefyd wedi cadarnhau y byddan nhw'n gwneud colled sylweddol oherwydd y gohirio, er nad oedden nhw'n medru dweud beth yn union fydd y golled.

Roedd disgwyl torf o 10,000 ar gyfer y ras ddydd Mercher, ond fe fydd disgwyl tipyn llai na hynny ar 6 Ionawr.

Maen nhw hefyd wedi colli oddeutu £5,000 a gafodd ei wario ar fwyd i'r cyfarfod.

Fore Iau fe wnaeth y trefnwyr drydar eu bod wedi rhoi'r rhan fwyaf o'r bwyd i elusen leol.

Mae'r trefnwyr hefyd wedi cyfaddef eu bod wedi ystyried yn y gorffennol symud dyddiad y ras er mwyn osgoi trafferthion tywydd sy'n eitha' cyffredin yr adeg yma o'r flwyddyn.

Ond dywedodd y trefnwyr hefyd nad oedd hyn wedi bod yn bosibl gan fod ras Grand National Cymru yn un bwysig yng nghalendr rasio ceffylau y wlad.

Pynciau Cysylltiedig