Clwb Tref Merthyr yn cyrraedd eu targed arianol

merthyr Image copyright Huw Evans picture agency

Mae Clwb Pêl-droed Tref Merthyr wedi cyhoeddi eu bod wedi cyrraedd eu targed arianol i gasglu nawdd gan y cyhoedd ar gyfer talu eu dyled i'r CThEM.

Cafodd cyfarfod brys ei gynnal ym mis Tachwedd, i drafod sut oedd y clwb am dalu'r bil treth o £25,000.

Yn dilyn y cyfarfodm, cafodd ymgyrch "Pack the Park" i annog cefnogwyr i gefnogi'r clwb, a chyflwyno rhoddion ar eu tudalen Just Giving.

Mae enwogion fel yr actor Michael Sheen a chyn seren bêl-droed ryngwladol Cymru, Danny Gabbidon, wedi cefnogi'r ymgyrch.

Dywedodd cadeirydd dros dro'r clwb, Paul Donovan, fod y rhoddion a dderbyniwyd gan bawb drwy'r dudalen Just Giving wedi bod yn "foddhad mawr i'r clwb".

"Rydym hefyd wedi cynnal nifer o fentrau codi arian eraill, gan gynnwys casgliadau bwced yng Nghaerdydd, Abertawe a Chasnewydd, sydd wedi golygu ein bod ni bellach wedi setlo'r swm sy'n ddyledus i CThEM, gan gynnwys y llog.

"Bydd yr arian sy'n weddill yn cael ei neilltuo i fynd tuag at y dreth sy'n ddyledus yn y dyfodol. "

"Hoffwn ddiolch yn bersonol i bobl Merthyr a'r rhoddwyr am eu cefnogaeth a'u haelioni."

Straeon perthnasol