Teyrnged i Jenson Evans, 8, wedi gwrthdrawiad

Jenson Evans Image copyright Llun teulu

Mae teulu wedi rhoi teyrnged i fachgen wyth oed fu farw yn dilyn gwrthdrawiad yn Rhondda Cynon Taf.

Bu farw Jenson Evans ar ôl i'r car yr oedd yn teithio ynddo daro coeden yng Nghoedwig Smilog ger Tonysguboriau ddydd Iau.

Dywedodd Heddlu De Cymru bod rhieni a brawd iau Jenson wedi eu rhyddhau o'r ysbyty wedi'r gwrthdrawiad, ond bod ei frawd hyn yn parhau i gael gofal meddygol.

Mewn teyrnged, dywedodd ei deulu "nad oes geiriau i ddisgrifio ein cariad tuag atat a'r golled rydyn ni'n ei deimlo".

Ychwanegodd y datganiad ei fod yn "fab, brawd, ŵyr, gor-ŵyr, cefnder, nai a ffrind rhyfeddol" ac y byddan nhw'n "ei golli am byth".

Mae swyddogion hefyd yn apelio ar unrhyw un welodd Seat Altea glas yn gyrru yn yr ardal tua 17:45 ddydd Iau i gysylltu gyda nhw.

Straeon perthnasol