Rhybudd am wyntoedd cryfion ar draws Cymru

Ton Image copyright Morgan Jones
Image caption Roedd Storm Doris - ym mis Chwefror 2017 - yn un o nifer o stormydd mawr i daro Cymru'r llynedd

Mae 'na rybudd y gallai gwyntoedd cryfion Storm Eleanor achosi trafferthion ar draws Cymru nos Fawrth a dydd Mercher.

Mae rhybuddion llifogydd ar gyfer nifer o gymunedau arfordirol a phryder am effaith tonnau mawr a llanw uchel.

Oherwydd yr amodau, bydd cyfyngiadau cyflymder o 50mya ar rai o drenau Cymru o 19:00 nos Fawrth, allai olygu oedi neu ganslo gwasanaethau.

Mae rhybudd melyn y Swyddfa Dywydd yn dod i rym am 18:00 nos Fawrth ac yn para tan 18:00 nos Fercher.

Mae Western Power wedi cadarnhau fod bron i 300 o gartrefi yn Sir Gaerfyrddin a dros 50 o gartrefi yn Sir Fynwy heb drydan nos Fawrth, ac mae disgwyl i'r gwaith o ail-gysyltu'r cartrefi gael ei gwblhau o fewn ychydig oriau.

Canslo gwasanaethau fferi

Y llynedd, cafodd Cymru ei tharo gan nifer o stormydd a achosodd ddifrod yn enwedig ar yr arfordir.

Ynghyd â'r newidiadau i drafinidiaeth cyhoeddus, mae'r Swyddfa Dywydd yn dweud ei bod hi'n debygol y bydd pontydd ar gau wrth i storm gyntaf y flwyddyn newydd gyrraedd.

Fe fydd ffordd yr A487 yn Niwgwl, Sir Benfro - ar gau am o leiaf dwy awr o 18:00 nos Fawrth, pan fo'r llanw ar ei uchaf.

Mae Cyngor Sir Benfro wedi cadarnhau fod ffordd yr A477 ar Bont Cleddau wedi cau i gerbydau uchel.

Mae traffordd yr M48 dros y Bont Hafren hefyd ar gau i loriau a cherbydau uchel.

Mae'r rhan fwyaf o wasanaethau fferi Irish Ferries a Stena Line rhwng Cymru ac Iwerddon nos Fawrth a dydd Mercher wedi eu canslo oherwydd yr amodau ar Fôr Iwerddon.

Ar y rheilffyrdd, mae disgwyl oedi o hyd at 30 munud achos y cyfyngiadau cyflymder, sydd mewn grym am y tro rhwng 19:00 a 06:00.

Ymysg y trenau sydd eisoes wedi'u canslo mae'r gwasanaeth 16:50 brynhawn Mawrth rhwng Caergybi a Chaerdydd Canolog, a threnau o'r Amwythig i Landrindod a Chaerfyrddin i Lanymddyfri yn gynnar bore Mercher.

Mae'r Swyddfa Dywydd yn dweud y gallai'r tonnau achosi i wrthrychau o'r môr gael eu taflu i'r lan ac y gallai'r gwynt olygu bod tai'n colli eu cyflenwad trydan.

Pynciau Cysylltiedig