Cais cynllunio ar gyfer gorsaf bŵer nwy ger Abertawe

Pwerdy Image copyright Abergelli Power
Image caption Byddai'r orsaf yn cyflenwi'r rhwydwaith trydan cenedlaethol ar adegau brig

Bydd cais newydd yn cael ei gyflwyno i adeiladu gorsaf bŵer nwy yn ardal Felindre ger Abertawe.

Dywedodd Abergelli Power y byddai'r pwerdy i'r gogledd o'r M4 yn cynhyrchu 299 MW o drydan, digon i gyflenwi 150,000 o gartrefi.

Yn ôl y cwmni, byddai'r safle'n gallu cynhyrchu trydan ar fyr rybudd i'r National Grid ar gyfnodau pan fo galw mawr.

Mae'r datblygwyr yn rhagweld y byddai'r cynllun yn creu 15 o swyddi llawn amser, ac y byddai 150 yn cael eu cyflogi yn ystod y cyfnod adeiladu o ddwy flynedd.

Cynllun tebyg yn 2014

Cafodd cynllun tebyg ei gyflwyno yn 2014, gydag ymgynghoriad cyhoeddus yn cael ei gynnal.

Ond yn 2015, gwnaed penderfyniad i beidio bwrw 'mlaen â'r cynllun gwreiddiol oherwydd "amgylchiadau'r farchnad."

Dywedodd y cwmni y bydd cyfnod ymgynghori ar y prosiect diweddaraf yn ystod mis Chwefror.

Pe bai'r cais cynllunio yn llwyddiannus, gobaith y cwmni yw y byddai'r pwerdy yn weithredol erbyn 2022.

Oherwydd mai'r bwriad yw cynhyrchu hyd at 299 MW o drydan bob blwyddyn fe fyddai'r prosiect angen sêl bendith Ysgrifennydd Ynni llywodraeth y DU.

Pynciau Cysylltiedig