Trafferth recriwtio clerciaid cymunedol Sir Ddinbych

landrillo Image copyright Google
Image caption Mae Cyngor Cymuned Llandrillo wedi bod yn chwilio am glerc ers pedwar mis

Mae 'na bryder gan ddau gyngor cymuned yn Sir Ddinbych sy'n cael trafferth recriwtio clerciaid i wneud gwaith gweinyddol.

Mae cynghorau Cynwyd a Llandrillo ger Corwen wedi bod yn chwilio am glerc ers rhai misoedd, ond does neb wedi ymgeisio am y swyddi hyd yma.

Mae Cyngor Tref Corwen hefyd yn hysbysebu am glerc.

Cynghorwyr cymuned sy'n gwneud y gwaith ar ben eu dyletswyddau eraill ar hyn o bryd, ond maen nhw'n dweud na fedran nhw barhau i wneud hynny'n barhaol.

'Cynrychioli cymuned'

Mae Delyth Thomas yn un o'r criw ifanc o aelodau newydd ar Gyngor Cymuned Cynwyd, sydd wedi bod heb glerc ers mis Mawrth diwethaf.

Mae rhai cynghorwyr nawr yn gorfod cymryd cyfrifoldebau'r clerc: "Mae rhaid i bethau fod wedi cael eu gwneud, maen nhw'n gyfarfodydd ffurfiol ac rydym yn cynrychioli pobl y gymuned."

Ychwanegodd Ms Thomas: "Mae 'na fwy na dim ond cadw cofnodion, mae 'na reolau pendant a dwi'n meddwl fod hynny yn fwy rhwystredig i dd'eud y gwir a dwi'n gwybod nad ydy o'n broblem unigryw i Gynwyd."

Image copyright Google
Image caption Mae Cyngor Cymunedol Cynwyd wedi bod heb glerc ers mis Mawrth diwethaf

Yn Llandrillo hefyd, dywedodd Eira Lewis bod y baich yn syrthio ar rai o'r aelodau: "Swydd i'r gymuned ydy o a 'da chi'n trio gwneud eich gorau.

"Mi fase'n help cael rhywun lleol ond 'da ni'n fodlon rhoi cyfle i unrhyw un sydd 'efo diddordeb.

"Mae'r Gymraeg yn bwysig iawn, hefyd rhywun sy'n nabod y pentref ac yn deall yr ardal."

Gweithio i sawl cyngor

Un o'r rhesymau sy'n cael eu cynnig ar gyfer anhawster recriwtio ydy newidiadau i'r swydd, a chynnydd yn y gofynion sgiliau ac amser.

Yn ôl Un Llais Cymru, corff sy'n cynrychioli cynghorau cymuned a thref yng Nghymru, mae'n gallu bod yn broblem recriwtio clerciaid i gynghorau bychain.

Awgrym y corff ydy gofyn i'r cyngor sir hysbysebu am glerc ar eu gwefan nhw.

Gan mai swydd ran-amser ydy clerc fel arfer, mae'r corff hefyd yn nodi'r posibilrwydd i berson weithio i fwy nag un cyngor - gan roi mwy o oriau o waith bob wythnos a phob cyngor yn talu am yr amser maen nhw'n gweithio iddyn nhw.