Lluniau: Storm Eleanor

Mae hi wedi bod yn ddechrau stormus i 2018 yng Nghymru wrth i storm Eleanor ruo. Dyma i chi syniad o'r hyn sydd wedi bod yn digwydd mewn sawl rhan o Gymru yn ystod yr oriau diwethaf:

Image caption Unwaith eto, roedd prom Aberystwyth dan y lach wrth i'r tonnau dorri

Image copyright Heddlu De Cymru
Image caption Roedd y gyrrwr yma o Hensol, Bro Morgannwg yn ffodus i ddianc gyda mân anafiadau wedi i'w gar daro yn erbyn coeden oedd wedi syrthio yn y gwyntoedd cryfion.

Image caption Roedd ambell un yn barod i fentro gyrru yn Aberystwyth er gwaetha'r tywydd garw

Image copyright Chris Pain
Image caption Wrth iddi wawrio, roedd y gwynt yn dal yn ffyrnig iawn ym Mhorthcawl

Image copyright Ashok Ahir
Image caption Mae'r Nadolig drosodd ac mae Eleanor wedi penderfynu chwynnu'r ceirw tu fas Castell Caerdydd

Image copyright Chris Pain
Image caption Yn amlwg dyma'r lle i fod i gael llun da o'r tonnau'n torri dros bier Porthcawl

Image caption Mae 'na beryg i afon Wysg orlifo yn Tyndyrn, Sir Fynwy

Image copyright Mark Lewis
Image caption Ac yn ôl yn Aberystwyth, roedd y tonnau dal yn uchel wedi i'r haul godi

Image caption A nawr mae'r gwaith clirio'n dechrau