Rhybuddion llifogydd i barhau
Nid oes modd chwarae darnau sain a fideo ar eich dyfais

Rhybuddion llifogydd yn parhau wedi i storm daro Cymru

3 Ionawr 2018 Diweddarwyd 15:07 GMT

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn rhagweld y bydd rhybuddion llifogydd yn parhau dros y dyddiau nesaf.

Dywedodd Deiniol Tegid o'r corff bod gwynt cryf a llanw uchel yn dal yn fygythiad, er bod Storm Eleanor wedi gadael Cymru.

Collodd cannoedd o dai eu cyflenwad trydan ac fe gafodd nifer o ffyrdd eu cau yn sgil y storm.