Carcharu dyn 26 oed am droseddau cyffuriau ym Mangor

mccardle

Mae dyn 26 oed o Lerpwl wedi ei garcharu am fod â chyffuriau yn ei feddiant gyda'r bwriad o'u gwerthu yng ngogledd Cymru.

Fe gafodd Jamie McCardle, o ardal Norris Green o Lerpwl, ei ddarganfod gyda heroin a chrac cocên ym Mangor ar 17 Ionawr 2017.

Fe blediodd McCardle yn euog i'r cyhuddiadau yn ei erbyn yn Llys y Goron Caernarfon ddydd Mercher, ac fe gafodd ei garcharu am bedair blynedd a hanner.

Mae'r achos yn rhan o Ymgyrch Rattle yr heddlu, sy'n ceisio mynd i'r afael â'r broblem o gludo cyffuriau anghyfreithlon i ogledd Cymru o Lannau Mersi.

Dywedodd y Ditectif Sarjant Andy Davies o Orsaf Heddlu Caernarfon: "Roedd McCardle yn aelod o giang oedd yn cludo cyffuriau dosbarth A i'n cymunedau, a dwi'n siŵr fod y dyfarniad heddiw yn dod a rhywfaint o ryddhad i nifer o bobl.

"Mae'r achos hefyd yn neges i eraill sy'n ystyried gweithredu yn yr un modd, ac fe fydd yr heddlu, gyda chymorth Gwasanaeth Erlyn y Goron, yn dwyn y rhai sy'n euog o droseddau fel hyn i gyfrif."

Pynciau Cysylltiedig