Carchar am droseddau rhyw hanesyddol yng Nglannau Dyfrdwy

llys y goron
Image caption Clywodd Llys y Goron Y Wyddgrug fod troseddau James Terrence Butler, 62 oed, yn dyddio'n ôl dros 20 mlynedd.

Mae dyn oedd yn arfer byw yng Nglannau Dyfrdwy wedi cael ei garcharu am wyth mlynedd ar ôl i reithgor ei gael yn euog o gyfres o droseddau rhyw.

Dywedodd y ddioddefwraig, sydd bellach yn ddynes hŷn, ei bod hi'n gwybod ei bod wedi gwneud y peth iawn wrth ddod ymlaen, gan nad oedd hi am weld neb arall yn dioddef.

Clywodd Llys y Goron yr Wyddgrug fod troseddau James Terrence Butler, 62 oed, yn dyddio'n ôl dros 20 mlynedd.

Roedd wedi gwadu cyfanswm o 15 cyhuddiad o ymosod yn anweddus yn erbyn y ferch, oedd dan 10 oed, yn y 1990au, ond fe'i cafwyd yn euog gan reithgor.

Roedd hefyd yn wynebu cyhuddiad o dreisio merch arall yn yr 1980'au, ond cafodd ei glirio o'r cyhuddiad hwnnw.

Fe ddedfrydodd y Barnwr David Hale, Butler o Elton, Caer, i'r carchar a chafodd ei orfodi i arwyddo'r gofrestr troseddwr rhyw am oes.

Fe wnaeth y barnwr orchymyn yn atal Butler rhag cysylltu â'r ddioddefwraig am weddill ei oes.

Pynciau Cysylltiedig