Cwis collnod: Ble ddylech chi roi ' yn y frawddeg?

Allwch chi roi'r collnod yn y lle cywir? Ewch amdani...

Lluniau: Getty Images

Cliciwch yma i roi cynnig ar gwis wythnos diwetha'.

Pynciau Cysylltiedig