Galw am fwy o amrywiaeth ymysg barnwyr Cymru

Nuhu Gobir
Image caption Mae Nuhu Gobir wedi gweithio fel bargyfreithiwr yng Nghaerdydd ers 16 mlynedd

Mae angen mwy o farnwyr o leiafrifoedd ethnig yng Nghymru i atal anffafriaeth yn y system gyfreithiol, yn ôl bargyfreithiwr.

Ym mis Rhagfyr cyhoeddodd AS Tottenham, David Lammy, adroddiad am anffafriaeth yn system gyfreithiol Prydain.

Roedd yr adroddiad wedi dod i'r canlyniad bod chwarter carcharorion y DU yn ddu, Asiaidd neu o gefndiroedd ethnig lleiafrifol eraill (BAME), er eu bod yn cynrychioli dim ond 14% o'r boblogaeth.

Yng Nghymru mae 11% o garcharorion o leiafrifoedd ethnig, o'i gymharu â 4% o'r boblogaeth.

'Problemau amlwg'

Dywedodd Nuhu Gobir, sydd wedi gweithio fel bargyfreithiwr yng Nghaerdydd ers 16 mlynedd, y byddai mwy o farnwyr o leiafrifoedd ethnig yn helpu i galonogi diffynyddion y byddan nhw'n cael gwrandawiad teg.

"Mae'r adroddiad yn dangos bod unigolion BAME yn parhau i wynebu rhagfarn a bod y system yn trin lleiafrifoedd ethnig yn fwy llym ar bob lefel - o'u harestio hyd at y ddedfryd," meddai.

"Er nad ydw i na fy nghleientiaid BAME wedi profi anffafriaeth gweladwy, mae'r problemau yn amlwg i bawb."

Image caption Roedd adroddiad David Lammy yn gwneud 35 argymhelliad i ddiwygio'r system gyfreithiol

Dywedodd Mr Gobir mai dim ond dau fargyfreithiwr arall o leiafrifoedd ethnig y mae'n ymwybodol ohonynt yng Nghymru.

"O'r hyn rydw i'n ei wybod, does dim un barnwr trosedd du yng Nghymru gyfan," ychwanegodd.

"Mewn gwirionedd, ers i mi ddechrau gweithio yn 2001, dim ond un barnwr BAME rydw i wedi dod ar ei draws, ac fe symudodd ymlaen ar ddechrau fy ngyrfa.

"Ers hynny mae'n rhaid fy mod wedi gwneud miloedd o achosion trosedd - pob un ohonyn nhw o flaen barnwr gwyn.

"I mi fel bargyfreithiwr du, mae'n sefyllfa anghyfforddus a rhwystredig, ac rwy'n gwybod sut gall hyn ymddangos i ddiffynnydd BAME."

Image copyright Getty Images
Image caption Dywedodd Nuhu Gobir nad yw'n ymwybodol o'r un barnwr trosedd du yng Nghymru gyfan

Ychwanegodd Mr Gobir bod rhai diffynyddion wedi mynegi pryder iddo yn y gorffennol na fyddan nhw'n cael dedfryd deg gan farnwr gwyn.

Dywedodd bod data'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn dangos bod troseddwyr o leiafrifoedd ethnig yn llys y goron yn fwy tebygol o gael dedfryd o garchar na throseddwyr gwyn, am droseddau tebyg.

Galwodd hefyd am osod targedau ar gyfer apwyntio mwy o farnwyr o leiafrifoedd ethnig.

"Bydd cael targedau o leiaf yn rhoi tawelu meddyliau diffynyddion BAME, a lleihau eu hamheuon am degwch y broses gyfreithiol," meddai.

"Wedi'r cyfan, mae'n system sydd angen gweithio i bawb - beth bynnag y drosedd."

Pynciau Cysylltiedig