Raz De Maree yn ennill ras Grand National Cymru

Raz De Maree Image copyright Getty Images

Raz De Maree oedd y ceffyl buddugol yn ras Grand National Cymru yng Nghas-gwent brynhawn Sadwrn.

Gyda James Bowen ar ei gefn, fe basiodd y ceffyl 13 oed Alfie Spinner tua diwedd y ras, gyda Final Nudge yn gorffen yn drydydd.

Bowen, 16 oed o Sir Benfro, yw'r joci ieuangaf a Raz De Maree yw'r ceffyl hynaf i ennill y ras.

Mae'n golygu mai Gavin Cromwell yw'r ail hyfforddwr o Iwerddon i ennill y tlws, yn dilyn llwyddiant Notre Pere yn 2008.

Cafodd y ras ei haildrefnu wedi iddi gael ei gohirio oherwydd tywydd garw ar 27 Rhagfyr.

Pynciau Cysylltiedig