Rheolau'n atal merch 11 oed rhag chwarae i dîm pêl-droed

Lucy Bunn

Mae teulu merch 11 oed o Gaerdydd wedi mynegi sioc wedi iddi gael ei hatal rhag chwarae i'w thîm pêl-droed.

Roedd Lucy Bunn yn chwarae i adran Caerdydd CPD Merched Y Barri, sy'n hyfforddi yn y brifddinas ond yn chwarae eu gemau cartref yn y Barri.

Ond yn ôl rheolau newydd, mae'n rhaid i chwaraewyr fyw o fewn pum milltir i'w clwb - a'r Barri sy'n cael ei ystyried yn gartref i'r clwb hwn.

Dywedodd Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CBDC) bod tri thîm sy'n chwarae'n nes i gartref Lucy.

'Ychydig yn annheg'

Cymrodd CPD Y Barri reolaeth o'r hen Vale Ladies and Girls Football Club - oedd wedi'i leoli yng Nghaerdydd - ddwy flynedd a hanner yn ôl a'i ailenwi.

Cafodd y rheolau eu cyflwyno'r haf diwethaf er mwyn atal timau gwell rhag manteisio ar chwaraewyr o ddalgylch ehangach.

Doedd y rheolau ddim yn effeithio ar chwaraewyr oedd eisoes wedi arwyddo i dîm, ond y tymor hwn arwyddodd Lucy â'r tîm.

"Dwi'n dal i fynd i wylio pob dydd Sul a dwi ond eisiau mynd ar y cae a chwarae," meddai.

"Weithiau does ganddyn nhw ddim eilyddion, ac unwaith doedd ganddyn nhw ddim tîm llawn, ac ro'n i jyst yn sefyll ar yr ymyl yn gwylio. Ro'n i'n meddwl bod hynny ychydig yn annheg."

Image copyright Google
Image caption Mae'r tîm yn chwarae yng Nghanolfan Chwaraeon Colcot yn Y Barri ond yn hyfforddi yn Lecwydd, Caerdydd

Mae CBDC yn dweud y dylai'r clwb fod wedi bod yn ymwybodol o'r rheolau cyn gadael i Lucy chwarae gyda nhw.

Roedd apêl gan y clwb a'r rhieni i'r gymdeithas yn aflwyddiannus, ond fe allan nhw apelio eto ar gyfer y tymor nesaf.

Mae ysgrifennydd y clwb, Gino Esposito, yn dweud nad ydy CBDC wedi bod yn gyson, gan ddweud bod dau chwaraewr mewn sefyllfa debyg wedi llwyddo yn eu hapêl.

Mae tad Lucy, Richard Bunn, wedi ysgrifennu at brif weithredwr CBDC, Jonathan Ford, i alw arno i ailystyried.

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol