Wyneb ffordd newydd i leihau sŵn ger Abergwyngregyn

Abergwyngregyn Image copyright Mapiau OS
Image caption Mae ffordd yr A55 yn teithio uwchlaw pentref Abergwyngregyn

Bydd wyneb newydd yn cael ei osod ar ffordd yr A55 uwchlaw Abergwyngregyn er mwyn lleihau faint o sŵn sy'n cael ei wneud gan gerbydau.

Ers sawl blwyddyn mae trigolion y pentre' wedi bod yn cwyno bod lefel y sŵn yn cael ei waethygu gan atsain o'r llwybr cul sy'n arwain at Raeadr Aber.

Nawr mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd wyneb lleddfu sŵn newydd yn cael ei osod yr A55 yn ystod y gwaith ffordd rhwng cyffordd Abergwyngregyn a Thai'r Meibion.

Buddugoliaeth bwysig

Dywedodd yr AS lleol, Hywel Williams: "Mae hyn yn fuddugoliaeth bwysig i bentrefwyr Abergwyngregyn sydd wedi bod yn ymgyrchu ers tro i wella wyneb ffordd ddeuol yr A55 sy'n pasio wrth ymyl y pentref.

"Mae pentrefi eraill ymhellach i'r dwyrain wedi cael arwynebau lleihau sŵn ers amser maith.

"Rwy'n falch bod Llywodraeth Cymru bellach wedi cydnabod yr angen i fynd i'r afael â'r sefyllfa."

Image copyright Google

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Fe allwn ni gadarnhau bod y cynllun gwaith ffordd wedi cael ei ymestyn i gynnwys ail-osod wyneb y ffordd gydag wyneb lleddfu sŵn dros ran o'r A55 sy'n pasio heibio pentref Abergwyngregyn."

Mae disgwyl i'r gwaith gael gwblhau erbyn haf 2019.

Pynciau Cysylltiedig