Codi gwaharddiad siarad ar Aelod Cynulliad UKIP

Gareth Bennett
Image caption Ymddiheurodd Gareth Bennet am unrhyw loes yr oedd pobl wedi ei deimlo yn dilyn ei sylwadau, ond dywedodd ei fod yn cadw at ei safbwynt.

Mae Llywydd y Cynulliad wedi codi'r gwaharddiad oedd yn atal un o Aelodau Cynulliad UKIP rhag siarad yn y Senedd, wedi sylwadau a wnaeth am hawliau pobl trawsryweddol fis diwethaf.

Ym mis Rhagfyr, rhybuddiodd Gareth Bennett y gallai cymdeithas fynd â'i phen iddi petai gormod o "newid o'r norm".

Ond ddydd Mercher fe ymddiheurodd Mr Bennett, gan ddweud bod yn ddrwg ganddo os oedd wedi achosi loes.

Derbyniodd y Llywydd, Elin Jones yr ymddiheuriad a dywedodd y dylai ACau wastad ddefnyddio iaith oedd ddim yn gwahaniaethu yn erbyn neb.

'Parchu awdurdod'

Dywedodd Mr Bennett, AC UKIP dros Ganol De Cymru: "Mae'n ddrwg gen i fod pobl wedi teimlo sarhad gan yr hyn a ddywedais i a hoffwn ei gwneud hi'n glir fy mod i'n parchu awdurdod y gadair.

"Fodd bynnag, rwyf yn cadw at fy safbwynt am y newidiadau arfaethedig i'r Bil Cydnabod Rhywedd."

Dwedodd Ms Jones: "Rwy'n derbyn eich ymddiheuriad, Gareth Bennett, a gallwch fod yn siŵr y byddaf wastad yn amddiffyn hawl unrhyw aelod yn y siambr i leisio safbwyntiau sy'n annymunol i aelodau eraill ac i eraill hefyd.

"Ond rhaid i bob aelod wneud hynny drwy ddefnyddio iaith seneddol ac anwahaniaethol ar bob achlysur."

Gwaharddiad

Roedd Mr Bennett yn siarad am gynnig Llywodraeth y DU i hwyluso'r broses o newid rhywedd yn gyfreithlon, pan wnaeth y sylwadau a arweiniodd at ei waharddiad.

Dywedodd: "Dim ond hyn a hyn o ymyrraeth o'r norm y gall unrhyw gymdeithas ei gymryd cyn i'r gymdeithas honno ddymchwel yn llwyr.

"Os byddwn ni'n parhau ar hyd y ffordd o apelio at elfennau mwyaf gwallgo'r mudiad trawsryweddol yna byddwn yn wynebu cymdeithas, o fewn amser byr iawn, fydd yn mynd â'i phen iddi."

Disgrifiodd Ms Jones ei eiriau fel rhai "arbennig o atgas tuag y gymuned drawsryweddol".

Pynciau Cysylltiedig

Straeon perthnasol