Dwy ddynes o Bowys wedi marw ar draffordd yr M42 yn Lloegr

Rhan o'r M42
Image caption Fe ddigwyddodd y ddamwain ar lôn ogleddol yr M42 rhwng cyffyrdd 9 a 10

Mae Heddlu Sir Warwick wedi cadarnhau mai dwy ddynes o Bowys fu farw mewn gwrthdrawiad ar draffordd yn Sir De Stafford yr wythnos ddiwethaf.

Fe ddigwyddodd y gwrthdrawiad ar yr M42 ger Tamworth yn ystod oriau mân ddydd Gwener 5 Ionawr.

Bu farw'r ddwy ddynes - un yn ei 60au a'r llall yn ei 50au - yn y fan a'r lle, wrth iddyn nhw deithio yng nghefn car Vauxhall Meriva brown fu mewn gwrthdrawiad â fan Mercedes gwyn.

Dydy'r heddlu ddim wedi cyhoeddi rhagor o fanylion am y ddwy wraig fu farw, ond mae eu teuluoedd yn cael cael cymorth gan blismyn arbenigol.

Arestio gyrrwr

Cafodd yr heddlu eu galw i lôn ogleddol y draffordd am 03:19 wedi'r gwrthdrawiad rhwng cyffyrdd 9 a 10.

Cafodd gyrrwr y fan, dyn 37 oed o Birmingham, ei arestio ar amheuaeth o yrru dan ddylanwad cyffuriau.

Mae e wedi ei ryddhau wrth i'r ymchwiliad barhau.

Cafodd gyrrwr y Vauxhall, dyn yn ei 70au, a dyn yn ei 30au oedd yn teithio yn sedd flaen y car, fân anafiadau ond doedd dim angen iddyn nhw gael triniaeth ysbyty.

Mae'r heddlu'n apelio am wybodaeth ac am unrhyw luniau all fod o gymorth i'r ymchwiliad.